Veicinās sadarbību starp lauksaimniecības un pārtikas produkciju ražotājiem

Lai veicinātu sadarbību starp lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas produkcijas ražotājiem un pētniekiem, izstrādājot jaunus produktus, procesus un tehnoloģijas, valdība otrdien, 25.aprīlī, pieņēma Ministru Kabineta (MK) noteikumus ilgtspējīgai sadarbībai un atbalstam jaunradei jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Pasākums Sadarbība atbalstīs Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darba grupas un atbalsta pretendentu grupas, kuru mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību (pirmais apakšpasākums), un arī jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas ražošanā (otrais apakšpasākums), informē Zemkopības ministrija (ZM).

Ziņojumā teikts, ka pirmais apakšpasākums paredzēts, lai radītu jaunus risinājumus nozarē, kas aptvertu iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, sekmējot nozares attīstību kopumā. Ar jaunradi ir apzīmēts process vai darbība, ar kuru izstrādā jaunu produktu, tehnoloģiju, procesu vai metodi (vismaz nacionālā mērogā) un kurā iesaistīts valsts intelektuālais potenciāls.

Turklāt otrajā apakšpasākumā atbalstīs sadarbību starp vismaz diviem dažādiem dalībniekiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas ražošanā, un atbalsta saņēmēju grupai jāizstrādā jauns produkts, process, metode vai tehnoloģija.

Jānorāda, ka atbalstu prioritāri sniegs ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai, resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai, palielinot energoefektivitāti un ieviešot precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, kā arī pilna ražošanas cikla nodrošināšanai, produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās izejvielas, un pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, samazinot starpnieku skaitu, teikts ziņojumā.

Turklāt obligāts pasākuma nosacījums ir rezultātu publiskošana (rezultāts nav patentējams), lai nodrošinātu projekta rezultātu plašu izplatību un novatorisku risinājumu ieviešanu praksē. Vēl viens obligāts nosacījums – starp sadarbības partneriem jābūt noslēgtam sadarbības līgumam, informē ZM.

Atbalsta pretendenti var būt potenciālā darba grupa, kas apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas ražotājus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvo sabiedrību pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, un citas jaunradē ieinteresētās personas. EIP darba grupā jābūt vismaz trim sadarbības partneriem, savukārt atbalsta pretendentu grupā var būt divi sadarbības partneri. Sadarbības darba grupā jābūt vismaz vienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam, skaidro ZM.

Jānorāda, ka pieejamā maksimālā atbalsta summa vienai darba grupai pirmajam apakšpasākumam ir 500 000, bet otrajam – 100 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 90% procenti, ja, īstenojot projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās, tiek piemērota atbalsta intensitāte un valsts atbalsta normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam Ieguldījumi materiālajos aktīvos (IMA). Produktīvajām investīcijām pirmajā apakšpasākumā tiks piemērota desmit procentu papildu intensitāte.

Noteikumi Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16.Sadarbība apakšpasākumā 16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai un apakšpasākumā 16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, vēsta ZM.

Ref: 225.000.103.716

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas