Vēja parku attīstītājam SIA Winergy valsts budžetā jāatmaksā vairāk nekā divi miljoni

Latvijas Republikas Senāts noraidījis vēja parku attīstītāja SIA Winergy kasācijas sūdzību un ar minēto spriedumu tiesa piesprieda SIA Winergy atmaksāt valsts budžetā līdzekļus 2 134 307,72 eiro apmērā, liecina portālā manas.tiesa.lv pieejamā informācija.

Tiesa atzina, ka Winergy nepienācīgi izpildīja līgumu, kas noslēgts starp Winergy, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA Vides investīciju fonds 2011.gada 19.septembrī, par projekta Vēja elektrostaciju tehnoloģiju iegāde un ieviešana elektroenerģijas ražošanai Popes pagastā Platenes pļavās īstenošanu, un VARAM bija tiesisks pamats to izbeigt, izmaksāto finansējumu atprasot, atzīmē ministrijā.

VARAM strīdus līgumu izbeidza 2013.gada novembrī, pamatojoties uz vairākiem SIA Winergy pieļautiem līguma pārkāpumiem, tostarp, maksātnespējas procesa uzsākšanu, kas izslēdza iespēju vispār pretendēt uz KPFI finansējuma izmaksu. Ar pieteikumu tiesā par SIA Winergy pienākumu atmaksāt saņemtos līdzekļus VARAM vērsās 2014.gada martā.

Senāts, noraidot SIA Winergy kasācijas sūdzību, cita starpā atzina, ka līguma izbeigšanas brīdī pastāvēja apstākļu kopums, kas liecināja, ka SIA Winergy ir finansiālas grūtības un uzņēmums negodprātīgi izturas pret līguma saistību izpildi. Ja VARAM šādos apstākļos neizbeigtu līgumu, pastāvētu objektīvs risks, ka valsts zaudēs izmaksāto finansējumu, un šāda iestādes rīcība būtu vērtējama kā nolaidīga un neatbilstoša finansiālās piesardzības principam.

Senāts piekrita apgabaltiesas secinājumam, ka konkrētajos apstākļos ministrija pamatoti devusi priekšroku sabiedrības interesēm uz publiskā finansējuma efektīvu izmantošanu, neizšķērdēšanu un efektīvas izlietošanas uzraudzību iepretim SIA Winergy interesei uz līguma turpināšanu.

Saskaņā ar likumu Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos klimata pārmaiņu finanšu instruments ir finanšu instruments, kura līdzekļi iegūti, pārdodot valstij piederošās noteiktā daudzuma vienības Kioto protokola 17.pantā noteiktajā kārtībā, un izmantoti saskaņā ar šā likuma nosacījumiem. Likuma mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt Kioto protokolā Latvijas Republikai noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas saistību izpildi, izmantojot Kioto protokola elastīgos mehānismus.

Jāatzīmē, ka Winergy vienīgā īpašniece ir PNB bankas (iepriekš Norvik banka) grupā ietilpstošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība PNB Asset Management.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas