Vēl ir iespēja iesniegt projektu, lai saņemtu ERAF atbalstu ražošanas telpu remontam

Tiem, kas vēlas saņemt atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pagarinājusi termiņu projektu iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) līdz 30.aprīlim, informē CFLA pārstāve Ieva Luste.

Par projektu atlases jautājumiem notiks papildu seminārs 15.aprīlī.

Programmā, kur iespējams saņemt ERAF atbalstu ražošanas ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu, termiņš projektu iesniegšanai pagarināts par divām nedēļām – projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz š.g. 30.aprīlim.

Seminārs notiks š.g. 15.aprīlī Rīgā, Doma laukumā 4, ALTUM telpās. Pieteikšanās (līdz 11.aprīlim) un darba kārtība semināram pieejama CFLA tīmekļa vietnē. Semināra norisi būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē.

Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai nodibinājumi, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas vajadzībām, apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes. Rīgas plānošanas reģionā apstrādes rūpniecībai jābūt augstas pievienotās vērtības nozarē.

Vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF finansējums ir 5 088 784 eiro; Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā vienam projektam maksimālais ERAF finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro, Rīgas plānošanas reģionā – 5 088 784 eiro.

ERAF atbalsts ražošanas telpu attīstībai paredzēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs 3.1.1.5. pasākuma Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. – fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi – atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. Kaķu namā pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas