Ventas osta pārejas periodā segs Ventspils brīvostas pārvaldes izmaksas

Jaundibinātā AS Ventas osta pārejas periodā līdz visu ostas funkciju pārņemšanai segs Ventspils brīvostas pārvaldes izmaksas, paredz otrdien, 25.februārī, valdībā apstiprinātie noteikumi par ostas pārvaldes funkciju veikšanu Ventspils ostā.

Satiksmes ministrija (SM) izstrādājusi Noteikumus par ostas pārvaldes funkciju veikšanu Ventspils ostā. Ostas pārvaldes funkcijas, uz kurām attiecas šis regulējums, galvenokārt ir saistītas ar ostas pārvaldes valdījumā nodotā nekustamā īpašuma, infrastruktūras, akvatorijas pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, uzturēšanu un attīstību, kā arī ostas pārvaldes finanšu līdzekļu plānošanu.

SM skaidro, ka noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā Ventspils ostas pārvalde un Ventas osta veic pārvaldes funkcijas pārejas periodā, līdz stāsies spēkā likums, ar kuru tiks mainīts ostu pārvaldības modelis «atbilstoši labas pārvaldības principiem».

Ventspils brīvostas pārvalde funkciju veikšanā līdz šim ir rīkojusies, slēdzot līgumus gan par valsts un pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu, apbūvi, gan arī pati īstenojusi dažādus attīstības projektus. SM skaidro, ka līdz ar to, lai pārņemtu visas ar Ventspils brīvostas pārvaldi nodibinātās saistības, ir nepieciešams pārejas periods, lai izvērtētu nodibinātās saistības, nodotu valdījumā nekustamos īpašumus un risinātu jautājumu par saistību nodibināšanu ar Ventas osta kā institūciju, kas veiks Ventspils ostas pārvaldes funkcijas.

Vienlaikus šobrīd nav pieņemts lēmums par Ventspils brīvostas pārvaldes turpmāko darbību.

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka Ventspils brīvostas pārvalde turpinās nodrošināt Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē akceptētās ostas attīstības programmas realizāciju –, turpinot uzsāktās darbības Latvijas ostu attīstības programmā 2014. – 2020.gadam paredzēto projektu realizācijā.

SM norāda, ka 2019.gada novembrī tika apstiprināts Ventspils brīvostas pārvaldes budžets 2020.gadam, un, pamatojoties uz to, tiks nodrošināta ostas funkciju izpilde. Savukārt Ventas osta darbosies, ņemot vērā Ventspils brīvostas pārvaldes apstiprināto budžetu.

SM skaidro, ka līdz jaunā ostu pārvaldības modeļa noteikšanai, kā rezultātā tiktu pieņemts lēmums par Ventspils brīvostas pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju, nepieciešams noteikt procedūru par sadarbību starp Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventas osta, lai veiktu Ventspils brīvostas valdījumā nodotās un īpašumā esošās kustamās un nekustamās mantas inventarizāciju un sagatavotu priekšlikumus SM par valsts zemes, akvatorijas un ostas kopējo hidrotehnisko būvju nodošanu valdījumā Ventas osta.

Vēl par šo tematu: Satiksmes ministrijas nolikumā iekļauj Ventas ostu

Atbilstoši tam nolikums paredz izveidot Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventas osta kopīgu komisiju, kas veic Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotās un īpašumā esošās kustamās un nekustamās mantas inventarizāciju un sagatavo priekšlikumus SM par valsts zemes, akvatorijas un ostas kopējo hidrotehnisko būvju nodošanu valdījumā Ventas osta.

SM skaidro, ka nekustamie īpašumi Ventas ostai tiks nodoti pēc veiktajām konsultācijām ar Eiropas komisijas atbildīgajiem speciālistiem par rīcības atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.

Vienlaikus, lai nodrošinātu Ventspils ostas darbības nepārtrauktību, noteikumi paredz, ka Ventas osta sedz izmaksas, kas radušās, nodrošinot Ventspils ostas darbību, un saistītas ar Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā esošās vai pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā nodotās infrastruktūras un ar to saistīto aktīvu uzturēšanu un izmantošanu. Tādējādi līdz brīdim, kad Ventas osta būs ieguvusi visus nepieciešamos resursus (cilvēkresursus, iekārtas, transportlīdzekļus, kā arī nodibinājusi nepieciešamās līgumiskās attiecības ostas pakalpojumu nodrošināšanai), šos uzdevumus veiks līdzšinējā ostas pārvaldes funkciju veicēja – Ventspils brīvostas pārvalde.

Pārejas periodā, līdz visas Ventspils ostas pārvaldes funkcijas pārņems Ventas osta, tiks apzināta Ventspils brīvostas pārvaldes manta, aktīvi un saistības, tai skaitā ar nomniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, kreditoriem, investoriem, valsts un pašvaldības institūcijām, lai noteiktu saistību raksturu, apmēru, pielīgtos apgrūtinājumus.

Pēc saistību apzināšanas, tās pakāpeniski tiks inventarizētas un nodibinātas ar Ventas ostu.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas