Vidzemē par apkuri būs jāmaksā vairāk; Daugavpilī siltumenerģijas tarifs samazināsies

Virknē Latvijas pilsētu no šā gada 1.jūlija spēkā stāsies jauni siltumenerģijas tarifi, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Kamēr Vidzemes pilsētās par apkuri būs jāmaksā vairāk, piemēram, Daugavpilī siltumenerģijas tarifs samazināsies par 3,9%.

Valmierā 44,7% pieaugums

Siltumenerģijas jaunais tarifs Valmierā, Valmieras pagasta Viestura laukumā un Burtnieku pagastā no 1.jūlija būs par 44,7% lielāks – 85,08 EUR/MWh.

Jaunā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa pieaugums no 1.jūlija saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Savukārt iepirktās siltumenerģija cena, līdzīgi kā citur Latvijā, pieaugusi saistībā ar kurināmā izmaksu pieaugumu dabasgāzei un šķeldai. Līdz ar to jaunajā tarifā iekļautās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajā tarifā iekļautajām, pieaugušas mazliet vairāk par pusi.

SIA Valmieras ūdens siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem. Diviem no tiem – AS Valmieras piens un AS Valmieras Enerģija – ir SPRK regulēts tarifs, savukārt  no SIA “ITA Ltd” siltumenerģija tiek iepirkta par vienošanās cenu.

SPRK vienlaikus apstiprinājusi arī AS Valmieras Enerģija iesniegto noteikto (piedāvāto) ražošanas tarifu, kas arī no 1.jūlija pieaugs par 77,9%, sasniedzot 62,01 EUR/MWh.

Jaunajā ražošanas tarifā iekļautās kurināmā izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā iekļautajām, teju trīskāršojušās.

Visiem trim regulētajiem komersantiem – SIA Valmieras ūdens, AS Valmieras Enerģija un AS Valmieras piens – SPRK ir izsniegusi atļauju pašiem noteikt tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā cenas izmaiņu gadījumā komersantiem ir iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt zemākus tarifus.

Cēsīs kāpums par 19%

Ar 1.jūliju spēkā stāsies jauns Adven Latvia SIA siltumenerģijas tarifs – par 19% lielāks jeb 80,15 EUR/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Kopš 5.marta Cēsīs tiek piemērots siltumenerģijas tarifs 67,15 EUR/MWh, kura pieaugumu ietekmēja kurināmā, proti, dabasgāzes cenas palielinājums. Savukārt jaunā tarifa kāpums no 1.jūlija saistīts ar kurināmā, proti, šķeldas cenas pieaugumu. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunajā tarifā iekļautās kurināmā izmaksas, pieaugušas par 42%.

Adven Latvia SIA siltumenerģiju ražo, izmantojot gan dabasgāzi, gan biomasu – šķeldu un kokskaidu granulas.

Aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Arī biomasas kurināmā – īpaši šķeldas un granulu – cenas turpina pieaugt, taču joprojām izmaiņas ir mazākas, salīdzinot ar novēroto dabasgāzes tirgū.

Jelgavniekiem būs jāmaksā par 6,7% vairāk

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā būs par 6,7% augstāks – 67,63 EUR/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pieaugums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu no SIA Gren Latvija koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu. Tā rezultātā iepirktās siltumenerģijas izmaksas SIA Gren Jelgava pieaugušas par 737,1 tūkst. eiro jeb 10,2%.

Siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģiju komersants iepērk no SIA Gren Latvija divām koģenerācijas stacijām, kurās siltumenerģija tiek ražota ar šķeldu un dabasgāzi. Attiecīgi iepirktās siltumenerģijas cena no dabasgāzes koģenerācijas stacijas paliek nemainīga.

«Siltumenerģijas tarifu kāpums Latvijā ir vērojams ne vien apdzīvotās teritorijās, kur siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi, bet arī tajās, kur kā kurināmo izmanto biomasu – šķeldu vai granulas. SIA Gren Jelgava gadījumā lielākoties lietotājiem nodotā siltumenerģija tiek iepirkta no šķeldas koģenerācijas stacijas, līdz ar to tarifa kāpums, salīdzinot ar citviet spēkā esošiem tarifiem, ir samērīgs. Jāatzīmē, ka, lai gan šķeldas tirgus, salīdzinot ar dabasgāzes piegādēm, nav pakļauts infrastruktūras pieejamības riskiem, tomēr koksnes importa ierobežojumi, īpaši no Baltkrievijas, šķeldas piedāvājumu tirgū ir ietekmējuši būtiski,» stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Pakāpenisks šķeldas cenas kāpums tirgū bija vērojams jau kopš 2021.gada rudens,

kas skaidrojums ar pieaugošām energoresursu izmaksām, kas sadārdzina šķeldas un granulu ražošanas procesus, gan arī ar lielu šķeldas pieprasījumu Latvijā un Baltijas reģionā, kas šobrīd ģeopolitisko iemeslu dēļ pieaug.

Ogrē 74,1% pieaugums

Ogrē siltumenerģijas komponentes cena no jūlija pieaugs par 74,1% – turpmāk tā būs 92,36 EUR/MWh līdzšinējo 53,06 EUR/MWh vietā. Savukārt aksa par uzstādīto jaudu saglabāsies nemainīga – 21,70 EUR/kW/gadā.

SIA Ogres Namsaimnieks no 1.jūnija piemēroja SPRK apstiprināto siltumenerģijas komponenti 53,06 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu no 1.jūlija ietekmējis dabasgāzes izmaksu palielinājums 6,4 reižu apmērā. No kopējām komersanta izmaksām dabasgāzes izmaksas tarifu projektā veido 44%.

SIA Ogres Namsaimnieks no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma pati saražo nedaudz vairāk par ceturtdaļu, savukārt pārējo siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem.

Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem SIA Ogres Namsaimnieks izmanto iespēju lietotājiem piemērot siltumenerģijas gala tarifu,

ko veido divas daļas – siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, ko nosaka kā fiksētu mēneša maksājumu. Attiecīgi siltumenerģijas komponente ir tā tarifa daļa, kuru piemēro konkrētā mēnesī patērētajai siltumenerģijai. Savukārt maksa par jaudu ir nemainīgs ikmēneša maksājums.

Aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Attiecīgi dabasgāzes nākotnes darījumu cena 2022.gada maijam Nīderlandes Trading Hub Europe biržā bija 104,43 EUR/MWh, kas ir ļoti augsta cena, salīdzinot ar pagājušās vasaras cenām.

SIA Ogres Namsaimnieks ir SPRK piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Tas nozīmē, ja kurināmā cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas nākotnē būs zemākas par to, kas iekļautas piemērotajā tarifā, SIA Ogres Namsaimnieks būs jānosaka lietotājiem zemāks tarifs.

Daugavpilī 3,9% samazinājums

Tikmēr Daugavpilī no 1.jūlija siltumenerģijas tarifs būs par 4,32 eiro jeb 3,9% zemāks – 90,64 EUR/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksu samazinājumam. Siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota gan dabasgāze, gan atjaunojamie resursi – šķelda, granulas un malka –,  kā arī daļa siltumenerģijas tiek iepirkta.

«PAS Daugavpils siltumtīkli jau kopš 2018.gada ir piešķirta SPRK atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Attiecīgi tiklīdz kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas ir zemākas par tām, kas iekļautas piemērotajā tarifā, komersantam ir jānosaka zemāks tarifs, kas PAS Daugavpils siltumtīkli lietotājiem no 1.jūlija tiks arī piemērots,» skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas