Viedoklis: Latvija riskē nesasniegt klimatneitrālas ekonomikas mērķus

Latvija ceļā uz sabalansētu klimatneitralitāti un ekonomikas transformāciju izvirzījusi ambiciozus mērķus, tomēr Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ieskatā tie nebūs sasniedzami.

Spēkā esošie nozaru politikas plānošanas dokumenti nesatur precīzu rīcības plānu, kurā būtu atspoguļotas konkrētas darbības laika nogrieznī, kā arī šo darbību izmaksas un precīza to ietekme klimata mērķu sasniegšanā, norāda LDDK pārstāvji.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: «Atbildīgajām institūcijām pirms tālāku lēmumu pieņemšanas ir jāveic precīzi aprēķini un jāsniedz informācija, ar kādām metodēm un darbībām paredzēts sasniegt notiektos klimata mērķus, norādot katra pasākuma ieguldījumu, kā arī to ietekmi uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. Vienlaikus jāparedz atbalsta mehānismi tām nozarēm, kuras ekonomikas transformācija skars visvairāk.»

LDDK norāda, ka pretējā gadījumā varētu rasties līdzīga situācija kā tas bija ar obligāto iepirkumu komponenti (OIK), kad elektroenerģijas sadārdzinājums lietotājiem negatīvi ietekmēja valsts starptautisko konkurētspēju, investīciju vidi un kopējo ekonomisko attīstību.

Lasiet arī: Augsta ultravioletā starojuma un karstuma dēļ jāievēro īpaša piesardzība, uzturoties saulē

Kā vēl citas būtiskas nepilnības klimata mērķu sasniegšanā LDDK saskata starpinstitucionālās koordinācijas un augstākā līmeņa sadarbības trūkumu, kas apgrūtina darba devēju iesaisti pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku, nav pietiekama atbalsta uzņēmumu pielāgošanās pasākumiem – tehnoloģiju nomaiņai un iegādei, netiek ieviesta zaļa nodokļu politika, kā arī ir nepilnvērtīga sabiedrības informēšana un iesaiste.

Lai nodrošinātu vides, ekonomikas un sociālo aspektu sabalansēšanu ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu un tautsaimniecības transformāciju, LDDK aicina ņemt vērā un atbalstīt nozaru izstrādātos priekšlikumus enerģētikas, transporta, mežsaimniecības, kūdras ieguves un būvniecības jomās, kas ietver atbalstu CO2 izmešu samazināšanai, ilgtspējīgu resursu pieejamību, zaļināšanu un modernizāciju, energoefektīvu ēku būvniecību u.c.

Tāpat, lai izvairītos no pārmērīga administratīvā sloga uzņēmējdarbībā, jāsekmē vienota publiskā un privātā sektora izpratne par ilgtspējīgiem projektiem, ņemot vērā, ka kredītiestādes līdzās ierastajiem finanšu rādītājiem arvien biežāk lūgs uzņēmumiem iesniegt rādītājus, kas raksturo, piemēram, ražošanas intensitāti, resursu patēriņu un citus datus, norāda konfederācijā.

LDDK uzsver, ka nepieciešams turpināt diskusijas par noteikto klimata mērķu sasniegšanas iespējām un to ietekmi uz tautsaimniecības nozarēm, uzņēmumiem un nodarbinātību, aktivizējot Nacionālās enerģētikas un klimata padomes Ministru prezidenta vadībā darbu.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas