VK: Pastāv bažas par tiesisku līdzekļu izlietojumu Datu valsts inspekcijā

Datu valsts inspekcijas darbības nodrošināšanai pērn papildus piešķirti 314 330 eiro, taču Valsts kontrolei (VK) revīzijā nav izdevies pārliecināties par šīs summas nepieciešamību un efektīvu izlietošanu atbilstoši mērķiem. Šādu situāciju radījuši trūkumi Datu valsts inspekcijas iekšējās kontroles sistēmā, ierobežojot izlietoto finanšu līdzekļu izsekojamību.

Datu valsts inspekcijas darbības nodrošināšanai pērn tika plānoti finanšu līdzekļi 711 789 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 314 330 eiro jeb 76%. Kā informē iestādē, papildu finansējums 75 336 eiro apmērā piešķirts, lai saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu nodrošinātu kredītinformācijas biroju licences izsniegšanu un to darbības uzraudzību personu datu apstrādes jomā, bet atlikušie 238 994 eiro -, četru jaunu amata vietu izveidei, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ievērošanu personas datu apstrādes jomā.

Valsts kontrole nevarēja iegūt pietiekamus pierādījumus un pārliecināties par Datu valsts inspekcijai piešķirtā finansējuma vismaz 238 994 eiro apmērā izlietojuma atbilstību paredzētajiem mērķiem, kas veido 76% no Datu valsts inspekcijai funkciju izpildei 2015.gadā papildus piešķirtā finansējuma, jo būtiski trūkumi Datu valsts inspekcijas iekšējās kontroles sistēmā ierobežoja veikto funkciju un šīm darbībām izlietoto finanšu līdzekļu izsekojamību.

«Datu valsts inspekcijā iekšējā kontroles vide nav izveidota atbilstoši normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ne tikai nav apstiprināta iestādes funkcijām atbilstoša iestādes struktūra un nav ieviesta iestādes personāla vadības politika, kas spētu nodrošināt atbilstošu personālu iestādes mērķu sasniegšanai, bet nav arī izstrādātas un apstiprinātas procedūras būtisku iestādes procesu īstenošanai,» par pārbaudē konstatēto stāsta valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Valsts kontroles ieskatā būtu nepieciešams ieviest, piemēram, konkrētas procedūras pārbaužu veikšanai, kas nodrošinātu loģisku, viegli pārskatāmu un kontrolējamu atbildīgo darbinieku rīcību, veikto darbību pēctecību, kontroli pār sasniegtajiem rezultātiem, finanšu un citu resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, tā ievērojot labas pārvaldības principus.

Datu valsts inspekcija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ref: 102.000.102.12838

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Ziņas