JV koalīcijas sadarbības memoranda projektā piedāvā arī civilās savienības jautājumu regulēšanu dažādos likumos

Jaunā vienotība (JV) sadarbības memoranda projektā ar Apvienoto sarakstu (AS) un Nacionālo apvienību (NA) piedāvā vienoties par civilās savienības regulējuma noteikšanu likumos.

JV memoranda piedāvājumā pausts, ka partiju uzdevums ir nodrošināt efektīvu, stabilu un profesionālu valdības darbu sabiedrības interesēs līdz 14.Saeimas pilnvaru termiņa beigām. Tāpēc JV, AS un NA pārstāvji vienošanās parakstīšanas gadījumā paziņotu par gatavību uzņemties atbildību par Latvijas valsts attīstību un tautas labklājību, kā arī vienotos par valdības izveidošanas pamatprincipiem un kopīgi izvirzītajiem mērķiem –

valsts drošības stiprināšanu, ekonomikas izaugsmi un sociāli taisnīgas, iekļaujošas sabiedrības attīstību.

Valdības darbības pamatprincipi būtu proporcionalitātes princips attiecībā uz partiju pārstāvniecību valdībā un lēmumu pieņemšanu koalīcijas sadarbības sanāksmē un pēctecības princips atbildībā par iepriekšējās valdības «veiksmīgi iesākto reformu turpināšanu».

Tāpat JV piedāvā vienoties ievērot solidāras atbildības principu par Saeimas uzticību saņēmušā Ministru prezidenta un viņa aicināto ministru darbību.

Topošajai koalīcijai paredzēts iestāties par saliedētu un vienotu politisko nāciju, kas balstās latviešu valodā kā vienīgajā valsts valodā, stiprināt Latvijas informatīvās telpas drošību, konsekventi turpināt atbalstīt Ukrainu tās cīņā par brīvību, kā arī turpināt stingru sankciju politiku pret Krieviju un Baltkrieviju.

Trīs partijas vienotos par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu no 2023.gada vidus, kā arī finansējuma palielināšanu aizsardzībai, 2027.gadā tam sasniedzot 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tāpat tiktu paredzēta arī iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības finansējuma palielināšana, 2026.gadā tam sasniedzot 2,5% no IKP, kā arī civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana.

«Balstīties uz tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem, ievērot valsts varas dalīšanu. Nostiprinot tiesiskumu un demokrātiskās vērtības, īstenot nesaudzīgu cīņu pret korupciju un pilnveidot izmeklēšanas un tiesvedības procesus, kā arī efektīvi izpildīt Satversmes tiesas spriedumus,» šādu memoranda teksta projektu JV piedāvājusi noslēgt AS un NA pārstāvjiem.

JV piedāvā vienoties, ka tiktu izstrādāta un virzīta izskatīšanai Saeimā likumdošanas pakotne, kas atsevišķos likumos regulētu civilās savienības jautājumus un izpildītu Satversmes tiesas spriedumu.

«Veicināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību mūsu bērniem, turpinot skolu tīkla sakārtošanu, nosakot kritērijus valsts apmaksātajām skolām, lai sekmētu nevienlīdzības samazināšanos Latvijas sabiedrībā,» paredz viens no memoranda projekta punktiem. Topošās valdības partijām paredzēts turpināt palielināt valsts budžeta finansējumu zinātnei, lai sasniegtu kopējo pētniecības un attīstības finansējumu 1,5% apmērā no IKP.

Lai sekmētu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību un attīstību, paredzēts vienoties, ka tiek centralizēta to vadība un pakāpeniski sākta atsevišķu valsts kapitālsabiedrību kotāciju biržā tajos gadījumos, kad tas nepieciešams kapitāla piesaistei un uzņēmuma attīstības nodrošināšanai. Tādā veidā paredzēts sekmēt tautsaimniecības attīstību un dot iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam piedalīties nacionālā kapitāla vairošanā.

Memorandā būtu paredzēts turpināt un pabeigt Latvijas ostu pārvaldības reformu, pilnveidojot pašvaldību iesaisti ostu pārvaldībā.

JV piedāvā vienoties par Rīgas metropoles pārvaldības modeli, kā arī ieguldīt reģionu attīstībā, veidojot pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi un uzņēmējdarbības attīstības iespējas.

Iecerēts apņemties veidot līdzsvarotu un uzņēmējdarbību veicinošu nodokļu ieņēmumu sadali starp pašvaldībām, lai sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, kā arī sekmēt Latvijas valsts stratēģisko vēja parku būvniecību valsts mežu zemēs un turpināt pilnveidot iespējas privātajiem investoriem attīstīt vēja parkus.

«Izveidojot sašķidrinātās dabasgāzes termināli Skultē, neradīt papildu finansiālo slogu patērētājiem un nenonākt pretrunā ar vides aizsardzības politiku un klimata politikas mērķiem,» paredzēts vienā no vienošanās projekta punktiem.

Tāpat plānots uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pacientiem, pilnveidojot slimnīcu tīklu, primārās veselības aprūpes sniegšanu, ieviešot uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu.

JV, AS un NA memorandā apņemtos pilnveidot valsts pārvaldes darba organizāciju, atbilstoši esošajiem resursiem izveidojot Enerģētikas, klimata un vides ministriju, kā atbildīgo par nodarbinātības politiku nosakot Ekonomikas ministriju, kā atbildīgo par bērnu attīstības politiku nosakot Labklājības ministriju, kā arī nosakot vienu atbildīgo ministriju par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politiku – Reģionālās attīstības un digitālo lietu ministriju.

Kā ziņots, JV piedāvās AS un NA noslēgt sadarbības memorandu par koalīcijas veidošanas principiem, šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem pauda Ministru prezidentu Krišjānis Kariņš (JV).

Līdz ar to tiktu veidota skaidra trīs partiju koalīcija, uzsvēra Kariņš.

Reizē JV ir gatava vismaz vienu no savā atbildībā paredzētajiem ministru posteņiem ļaut ieņemt “Progresīvo” pārstāvim. Progresīvajiem tika piedāvāts divpusēji noslēgt sadarbības memorandu ar JV, kā strādāt kopā 14.Saeimas darbības laikā, taču taču Progresīvie no šāda piedāvājuma atteikušies.

Lasiet arī: Koalīciju veidos JV, AS un NA; Progresīvie atsakās no «jaunākā brāļa» lomas

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas