AST ieņēmumi šī gada deviņos mēnešos pieauguši par 149%

Šī gada deviņos mēnešos AS Augstsprieguma tīkls (AST) apgrozījums sastādīja 204,5 miljonus eiro, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 56,3 miljoni eiro, bet zaudējumi – 15,3 miljoni eiro, secināts pēc uzņēmuma konsolidēto finanšu pārskata.

Savukārt AST Koncerna, kurā ietilpst meitas sabiedrība – vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS Conexus Baltic Grid, apgrozījums bija 243,8 miljoni eiro, bet koncerna zaudējumi – 14,9 miljoni eiro.

Kā norāda koncerns, AST finanšu rezultātus turpināja negatīvi ietekmēt elektroenerģijas cenas krasais pieaugums no 2021.gada maija, tādējādi 2022.gadā vairāk kā četras reizes pieaugušas ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas tehnoloģisko zudumu segšanai. Tā rezultātā zaudējumi no elektroenerģijas pārvades 2022.gada deviņos mēnešos sastāda 21,8 miljonus eiro.

Līdzšinējo un šajā gadā paredzamo zaudējumu segšanai AST plāno novirzīt 54,3 miljonus eiro no uzkrātajiem pārslodzes maksas ieņēmumiem. Zaudējumu segšana būs iespējama pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) atļaujas saņemšanas un šāds lūgums ir iesniegts SPRK. Savukārt 12 miljonus no zaudējumiem saskaņā ar tarifu aprēķina metodiku paredzēts iekļaut kā izdevumus nākamajā tarifu aprēķinu periodā 2023.–2024.gadam. Kā norāda AST, tarifa pārskatīšana un atbilstība izmaksām ir būtisks priekšnosacījums, lai uzņēmums spētu saglabāt līdz šim iegūto augsto kredītreitingu A- un varētu piesaistīt nepieciešamo finansējumu ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem.

Kopējais AST ieņēmumu pieaugums 2022.gada pirmajos deviņos mēnešos pieaudzis par 149%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, galvenokārt saistīts ar ieņēmumiem no balansējošās elektroenerģijas, kā arī pārslodzes maksas ieņēmumiem.

Minētie ieņēmumi sedz izmaksas, kas saistītas ar sistēmas balansēšanas nodrošināšanu, kā arī pārslodzes vadību. Saskaņā ar ES regulām, pārvades sistēmas operatori nedrīkst gūt peļņu no balansējošās enerģijas tirdzniecības, savukārt pārslodzes maksas ieņēmumi – maksa, ko pārvades sistēmas operatori saņem, ja starp elektroenerģijas tirdzniecības apgabaliem veidojas cenu starpība – tiek uzkrāti ārpus peļņas un zaudējumu aprēķina un par to izlietojumu drīkst lemt sabiedrisko pakalpojumu regulatori.

Kopumā šī gada deviņos mēnešos AST lietotājiem Latvijā pārvadīja elektroenerģiju 4 593 GWh apjomā, kas ir par 1% mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā (4 630 GWh). Savukārt kopējais pārvadītās gāzes apjoms sasniedza 23,4 teravatstundas (TWh), kas ir par 26% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasniedza 5,8 TWh, kas ir par 33% mazāk nekā gadu iepriekš.

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS Conexus Baltic Grid 68,46% kapitāldaļu.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas