EIB grupa atbalstīs Baltijas biznesu ar vismaz 460 miljonu eiro

EIB grupa, kas apvieno Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF), ir izsniegusi garantiju AS Citadele banka, lai atbalstītu jaunu aizdevumu nodrošināšanu uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs.

Tā ir pirmā EIB grupas šāda veida vienošanās ar Citadeli, kas nodrošinās kapitāla prasību atvieglojumu šai bankai un ļaus tai nākamajos trīs gados piešķirt vismaz 460 miljonus eiro papildu aizdevumos un līzingos. Ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās vides un ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību, šī vienošanās bija īpaši gaidīta un apliecina EIB grupas kā pretcikliska investora statusu, teikts abu institūciju kopējā paziņojumā, kas izplatīts ceturtdien, 1.decembrī.

Vismaz 20% no šīs summas tiks atvēlēti klimatrīcības projektiem.

Tas palīdzēs mazināt kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicinās vietējās tautsaimniecības zaļo pārkārtošanos. Tādēļ Citadele saņems arī konsultatīvo atbalstu EIB mehānisma Green Gateway satvarā.

Šī operācija ir EIB grupas otrais vērtspapīrošanas darījums Baltijas valstīs. Saskaņā ar pirmo vienošanos – 2020.gada decembrī, sadarbībā ar Luminor banku – tika atbalstīti papildu aizdevumi un līzinga darījumi visās trīs Baltijas valstīs vismaz 660 miljonu eiro vērtībā.

Eiropas Investīciju banka ir ilgtermiņa aizdevumu institūcija, kuras īpašnieces ir ES dalībvalstis. EIB grupa ir pieņēmusi Klimata bankas ceļvedi, lai izpildītu tās vērienīgo plānu desmitgadē līdz 2030. gadam atbalstīt investīcijas klimatrīcības un vidiskās ilgtspējas jomā 1 triljona eiro apmērā, kā arī līdz 2025.gadam panākt, ka vairāk nekā 50% EIB finansējuma tiek veltīti klimatrīcībai un vidiskajai ilgtspējai. Šā ceļveža satvarā visas EIB grupas jaunās operācijas no 2021.gada sākuma tiek pielāgotas Parīzes nolīguma mērķiem un principiem.

Eiropas Investīciju fonda galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un pilnveido riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kas ir īpaši paredzēti šim tirgus segmentam. Tādējādi EIF palīdz sasniegt galvenos ES politikas mērķus – konkurētspēju un izaugsmi, inovāciju un digitalizāciju, sociālo ietekmi, prasmes un cilvēkkapitālu, klimatrīcību un vidisko ilgtspēju, kā arī citas ieceres.

Lasiet arī: Citadele kredītos līdz oktobrim izsniegusi gandrīz miljardu eiro

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas