Eiropas Parlamenta deputāti pieprasa ES ratificēt Stambulas konvenciju

Eiropas Parlaments prasa Eiropas Savienībai rīkoties saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas atzinumu un ratificēt Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, BNN informē preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Rezolūcijā, kas pieņemta ar 469 balsīm par, 104 pret un 55 atturoties, teikts, ka Stambulas konvencija joprojām ir starptautiskais standarts un galvenais instruments, lai izskaustu ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp vardarbību ģimenē. Deputāti stingri nosoda dažu dalībvalstu mēģinājumus atcelt jau veiktos pasākumus Stambulas konvencijas īstenošanai un aicina pilnībā īstenot konvenciju.

EP deputāti nosoda dažu dalībvalstu pretdarbību dzimumu līdztiesībai, sieviešu tiesībām un Stambulas konvencijai, piemēram, Polijā, kur valdība vēlas atsaukt ratifikāciju un ir ieviesusi faktisku abortu aizliegumu. Viņi arī pieprasa, lai dalībvalstu iestādes apkarotu dezinformāciju, kas vērsta pret par konvenciju.

Sešus gadus pēc Konvencijas parakstīšanas ES joprojām nav tai oficiāli pievienojusies, jo dažas dalībvalstis to atteikušās ratificēt.

Tomēr ES Tiesas 2021.gada 6.oktobra atzinumā norādīts, ka Eiropas Savienība var ratificēt Stambulas konvenciju arī bez visu dalībvalstu piekrišanas.

EP deputāti pauž, ka ES pievienošanās Stambulas konvencijai neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma to pašām ratificēt,

un mudina atlikušās sešas dalībvalstis – Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu un Slovākiju – nekavējoties ratificēt konvenciju.

Krimināltiesības ir tikai daļa no visaptverošas atbildes uz vardarbību pret sievietēm un citiem dzimumbalstītiem vardarbības veidiem, uzsver EP deputāti. Ir jāpievēršas arī prevencijai, aizsardzībai un kriminālvajāšanai. Visiem iesaistītajiem dalībvalstu speciālistiem, tostarp tiesībaizsardzības iestādēm, tiesu iestādēm un prokuroriem, būtu jānodrošina «dzimumsensitīva» apmācība, procedūras un vadlīnijas, kā arī jāsniedz atbalsts un aizsardzības pasākumi, izmantojot uz cietušajiem vērstu pieeju, norāda parlamentā.

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņotāja Arba Kokalari no Zviedrijas teica: «Pašlaik mums kā eiropiešiem ir iespēja spert vajadzīgos soļus, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm, kas skar līdz pat trešdaļai no visām Eiropas sievietēm. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai ratificēt Stambulas konvenciju. Eiropas Savienībai ir būtiskāk jāpievēršas šim jautājumam un jāpāriet no vārdiem pie darbiem, lai apturētu ar dzimumu saistītu vardarbību, aizsargātu cietušos un sodītu vainīgos.»

Lasiet arī: Seksuālā vardarbība – visbiežāk sastopamā vardarbības forma pret bērniem Latvijā

Lukašs Kohuts no Polijas, ziņotājs no Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, sacīja: «Pirms sešiem gadiem ES parakstīja Stambulas konvenciju, kuras mērķis ir novērst vardarbību, aizsargāt upurus un saukt pie atbildības vainīgos. Mūsu ziņojums ir spēcīgs atbalsta vēstījums prezidentvalsts Zviedrijas centieniem panākt, lai ES pievienotos Stambulas konvencijai. Ir pienācis laiks mainīt skarbo realitāti, ka tik daudzās mājās notiek vardarbība.»

Eiropas Parlaments atgādina, ka trešdaļa ES sieviešu, proti, aptuveni 62 miljoni, ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību, savukārt vairāk nekā puse sieviešu (55%) Eiropas Savienībā vismaz vienu reizi kopš 15 gadu vecuma ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos.

 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas