EM piedāvā trīs atbalsta programmas uzņēmdarbības digitalizācijas veicināšanai

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi pirmās trīs Atveseļošanās fonda atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai, kuru ietvaros plānots sniegt atbalstu komersantiem 95,14 miljonu eiro apmērā, norāda EM sabiedrisko attiecību daļa.

 Ekonomikas minstre Ilze Indriksone (NA) skaidro, ka ir jāveicina uzņēmumu digitalizācija, lai uzņēmumi būtu konkurētspējīgāki. Viņasprāt, nepieciešams ieguldīt tehnoloģiskos risinājumos un inovācijās, vienlaikus arī veicot izmaiņas ražošanas procesos.   

«Jā, tas var būt finansiāli ietilpīgs projekts, taču izdevumi jāvērtē kontekstā ar nākotnes ieguvumiem – pieaugošo produktivitāti un finanšu rezultātiem.  Uzņēmējdarbības digitālajai
transformācijai atbalstu sniegs EM, veicinot dažādu tehnoloģisko procesu digitalizāciju, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstību uzņēmuma darbiniekiem,»  uzsver ministre. 

Uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai EM kopumā ieviesīs piecas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas. Līdz ar to periodā līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā plānots sniegt atbalstu vismaz 7000 komersantiem, uzņēmējdarbības digitālajā transformācijā, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstībā kopumā ieguldot 139,4 miljonus eiro Atveseļošanas fonda investīcijas.  

 «Lai nodrošinātu digitālo pāreju, Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā ir paredzēti vairāk nekā 365 miljoni eiro

jeb 21% no kopējā finansējuma apjoma. Reformas un investīcijas jāveido tā, lai veicinātu digitālo pārkārtošanos gan individuālā, gan uzņēmējdarbības un publiskā sektora līmenī,» skaidro Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre. Viņa skaidro, ka digitālo risinājumu apgūšanas palielināšana uzņēmumos ir nepieciešama, lai veicinātu kvalitatīva darbaspēka pieejamību, uzlabotu konkurētspēju un noturību krīzes situācijās, kā arī palielinātu inovāciju līmeni.

Visā Eiropas Savienībā (ES) darbojas Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIC), kopā veidojot vienotu tīklu. Atbalsta programmas Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei kopējais finansējums ir 10 miljoni EUR, kuras ietvaros Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Latvijas Digitālais akselerators darbosies kā vienas pieturas aģentūras, kas padziļināti izvērtēs komersantus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības, prasmju pilnveidi, lai tiktu īstenota digitālā transformācija.

Latvijas IT Klastera valdes priekšsēdētājs Jānis Čupriks norāda, ka EDIC var palīdzēt Latvijas uzņēmumiem un organizācijām izmantot digitālās tehnoloģijas uzņēmumu attīstībai.  «Latvijas IT Klastera koordinētā EDIC fokusā būs atbalsts uzņēmumu iekšējo
procesu uzlabošanai un transformācijai, ļaujot tiem kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvākiem un ieviest inovatīvas tehnoloģijas,»stāsta Čupriks. 

 «Latvijas Digitālajam akseleratoram kā vienam no EDIC Latvijā ir uzdevums atbalstīt jaunu digitālu produktu un pakalpojumu veidošanu, pielietojot digitalizācijas iespējas. Un, kas īpaši svarīgi – nodrošināt šo produktu un pakalpojumu testēšanu reālā vidē,» skaidro  Latvijas Digitālā akseleratora valdes loceklis Salvis Roga un piebilst ka  tādā veidā tiek  «veidota ne tikai veiksmīga Latvijas digitālās transformācijas ekosistēma, bet arī skaidri
iezīmējas ceļš uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un inovatīvas digitālās ekonomikas
veidošanu».

Lai pieteiktos kādā no digitālās transformācijas investīcijām, komersantam vispirms jāvēršas pie viena no Latvijas EDIC – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora, lai veiktu sākotnējo digitālā brieduma testu, novērtējot esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus, un tālāk saņemtu digitālās attīstības ceļa karti, kas jau būs padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām darbībām digitālās transformācijas veicināšanai.

Pēc projekta īstenošanas būs nepieciešams veikt otrreizējo digitālā brieduma testu, lai novērtētu digitālo izaugsmi. Tāpat EDIC līdz 2026. gada 30. jūnijam nodrošinās komersantiem digitālās transformācijas konsultācijas un mentoringu, piekļuvi eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām pirms investīciju ieguldījumiem, kā arī palīdzēs komersantiem sagatavot projektu pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un ALTUM atbalsta saņemšanai.

Tāpat EDIC sniegs atbalstu piecos reģionālajos kontaktpunktos visā Latvijā. 

LIAA īstenotās atbalsta programmas Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā kopējais finansējums ir 40,14 miljoni eiro. Plānots, ka programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt vismaz 200 komersanti.

LIAA  programmas dalībniekiem būs  arī pieejams atbalsts jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos, nodrošinot iekšējo procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanā. Komersanti varēs saņemt atbalstu administratīvo, personāla vadības, pārdošanas, resursu pārvaldības, datu pārvaldības, transporta un loģistikas, ražošanas un kvalitātes kontroles, operatīvās vadības, stratēģiskās vadības procesu u.c.  ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšanai.

«Uzņēmumu digitalizācija lielā mērā ir saistīta ar efektivitātes paaugstināšanu. Pēc speciālistu aplēsēm digitalizācija var uzlabot biznesa efektivitāti par 25%. Automatizēti procesi var palīdzēt ātrāk un efektīvāk veikt darbus, kas nozīmē, ka tiek sasniegta lielāka produktivitāte un konkurētspēja,» stāsta LIAA direktors Kaspars Rožkalns un uzsver, ka atbalsts būs pieejams arī mazajiem uzņēmumiem, kuri vēlās  «spert straujākus soļus attīstības virzienā».  

LIAA sniegs atbalstu procesu digitalizācijai, kas tiks izmaksāts gala labuma guvējam -mikro un maziem komersantiem būs pieejams atbalsts līdz 5000 eiro apmērā, savukārt lielajiem komersantiem, NVO, valsts kapitālsabiedrībām būs piejams atbalsts līdz 100 000 eiro apmērā. 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas