EP pieņem ilgtermiņa risinājumu Ukrainas finansēšanai

Eiropas Parlaments (EP) otrdienas, 17.oktobra, balsojumā uzlaboja un apstiprināja priekšlikumu par “mehānismu” – ar 50 miljardu eiro budžetu – Ukrainas atveseļošanas, atjaunošanas un modernizācijas atbalstam no 2024.gada, informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

EP nostāja par ierosināto Ukrainas mehānismu tika pieņemta, 512 deputātiem balsojot par, 45 – pret, 63 atturoties. Parlaments šo mehānismu vēlas padarīt demokrātiski atbildīgāku, veicinot daudzpartiju demokrātiju un Ukrainas atbilstību prasībām par pievienošanos Eiropas Savienībai (ES).

“Ukrainas mehānisms” ir daļa no pašlaik notiekošās ES daudzgadu budžeta pārskatīšanas. Budžetā ir jāievieš korekcijas, jo

to ir ievērojami izsmēlušas daudzās krīzes,

kas norisinājušās kopš 2021.gada. EP deputāti uzstāj, ka par mehānismu un arī par pārskatīto budžetu būtu jāvienojas pēc iespējas ātrāk, jo šobrīd palīdzība Ukrainai no 2024.gada nav paredzēta. Jaunais mehānisms būtu jāiekļauj arī nākamā gada budžetā, kas tiks apspriests novembrī.

Viena no EP deputātu galvenajām prasībām: aktīvi no Krievijas vai citām fiziskām vai juridiskām personām, kas tieši saistītas ar Krievijas agresijas karu, ir jāizmanto Ukrainas atjaunošanai. EP vēlas stingrākus noteikumus par cīņu pret krāpšanu, korupciju, interešu konfliktiem un pārkāpumiem ES līdzekļu izmantošanā Ukrainā. Deputāti uzskata, ka

finansējumu nedrīkst saņemt uzņēmumi, kas atrodas oligarhu ietekmē.

Deputāti priekšlikumu grozījuši tā, lai mehānisms būtu pārredzamāks. Iecerēts izveidot tīmekļa portālu par Ukrainai paredzētajām finanšu operācijām un par mērķiem, ko valsts sasniegusi, lai varētu saņemt palīdzību. Viņi arī vēlas, lai no ārpussavienības valstīm un starptautiskām organizācijām saņemtie līdzekļi tiktu publiskoti.

Plāns, kurā Ukraina sīki izklāstīs reformas un investīcijas un kuram jāsaņem ES atbalsts, jāizstrādā, iesaistot EP un aktīvi apspriežoties ar Ukrainas Augstāko radu. Tiklīdz ES Padome būs vienojusies par kopēju nostāju, varēs sākties sarunas ar dalībvalstīm.

Eiropas Komisija 20.jūnijā ierosināja izveidot īpašu Ukrainas mehānismu, kura budžets laikposmam no 2024.gada līdz 2027.gadam būtu līdz pat 50 miljardiem eiro dotāciju un aizdevumu veidā. Mehānisms aizstās divpusējo atbalstu, ko ES pašlaik sniedz ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu Eiropa pasaulē un instrumentu Makrofinansiālā palīdzība+, kura budžets ir 18 miljardi eiro un kura darbība beigsies 2023.gada beigās. Ukrainas mehānisms ietvers atbalstu, ko Ukraina būtu saņēmusi saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

Lasiet arī: Putins uzbrūk Ukrainai, kamēr Rietumu uzmanību novērš Tuvo Austrumu krīze

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas