Iecelta Latvijas valsts mežu pagaidu padome

Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece ziņo, ka piektdien, 3.martā, akciju sabiedrības Latvijas valsts meži (LVM) akcionāru sapulcē – LVM kapitāldaļu turētāja, ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga personā – tika apstiprināta jauna pagaidu padome, ņemot vērā, ka līdzšinējā padome pieņēmusi lēmumu vairs neturpināt darbu.

Paziņojumā teikts, ka LVM ir viens no lielākajiem valstij piederošajiem uzņēmumiem, tālab tā darbībā nedrīkst pieļaut pārrāvumu un atstāt to bez stratēģiskā uzrauga. Pagaidu padomē, raksta Muceniece, «izvēlēti un strādās gan meža nozares augsta līmeņa eksperti, gan neatkarīgi profesionāļi ar kompetencēm uzņēmumu stratēģiskajā un komandas vadībā, meža resursu apsaimniekošanas attīstības nodrošināšanā atbilstoši zinātnes atziņām un mūsdienu digitālajiem risinājumiem, lai turpinātu stiprināt uzņēmuma korporatīvo pārvaldību, efektivitāti un tiesiskumu.»

LVM pagaidu padomi veido Mārtiņš Līdums, Zane Driņķe, Mārtinš Gaigals, Sintija Ķikste un Edvīns Zakovics.

Mārtiņš Līdums ir «atzīts meža nozares eksperts ar pieredzi iestāžu vadības jautājumos, meža nozares normatīvajā regulējumā un kompetencēm meža nozares zinātnisko un izglītības jautājumu integrēšanā uzņēmuma darbībā». Viņš ir zināms kā Meža pētīšanas stacijas direktors. 

Zane Driņķe ir biznesa augstskolas Turība profesore «ar kompetencēm budžeta plānošanā, personālvadībā, stratēģisko plānu izstrādē un vadībā, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē un kontrolē». Viņa ir šīs mācību iestādes Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne un Turības biznesa indeksa – uzņēmēju noskaņojumu mērījuma – līdzveidotāja.  

Mārtiņš Gaigals ir «pieredzējis eksperts meža nozares stratēģiskajā un investīciju plānošanā, pārzina uzņēmumu attīstības procesu virzību, inovatīvu ideju ieviešanu un datu apstrādi». Viņš ir strādājis iepriekšējās LVM sastāvā, pazīstams kā Gaujas plostnieku svētku organizators.

Sintijai Ķikstei ir «kompetences starptautiskajā sadarbībā, publiskā iepirkuma procesa plānošanas, vadīšanas un uzraudzības jautājumos». Viņa strādā Ārlietu ministrijas Publiskā iepirkuma nodaļā. 

Edvīns Zakovics ir «meža nozares profesionālis ar ilggadīgu pieredzi gan mežsaimniecības ražošanas procesu pārvaldībā, gan korporatīvajā vadībā». Viņš darbojās iepriekšējā LVM valdē, pārzinot uzņēmuma «enerģētiskās koksnes» – šķeldas – ražošanu.

Tāpat zemkopības ministrijas pārstāve ziņo, ka jau «tuvākajā laikā» tiek plānots izsludināt atklātu konkursu uz LVM padomes locekļu amatiem.

Lasiet arī: Atkāpusies visa Latvijas valsts mežu padome

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas