KNAB iepriekšējā plānošanas periodā pretkorupcijas jomā izpildījis vairāk nekā 90% uzdevumu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) iepriekšējā plānošanas periodā pretkorupcijas jomā ir izpildījis vairāk nekā 90% uzdevumu, informē birojs.

KNAB ir publicējis sagatavoto informatīvo ziņojumu Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu, kurā apkopota informācija par uzdevumu un pasākumu izpildi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā laika posmā no 2015. līdz 2022.gadam.

Kā norāda birojs, apkopotā informācija liecina, ka atbildīgās institūcijas savas kompetences jomā ir pilnībā izpildījušas 75% paredzēto uzdevumu un pasākumu, 16% uzdevumu izpildi ir veikušas daļēji, bet deviņus procentus nav izpildījušas.

Iepriekšējā plānošanas periodā KNAB un citas institūcijas ir panākušas ievērojamu progresu korupcijas mazināšanā, piemēram, ieviešot obligātu prasību valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī to kapitālsabiedrībām ieviest funkcionējošu iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu. Kā norāda birojā, tas ir efektīvs veids, kā institūcijas var mazināt vai pat novērst korupcijas un interešu konflikta riskus.

Kā uzsver KNAB priekšnieks Jēkabs Straume,

korupcijas novēršana un apkarošana balstās uz vairākiem pīlāriem, un viens no tiem ir efektīva sadarbība.

«KNAB kopīgi ar citām institūcijām un nevalstisko sektoru strādā vienota mērķa – atklātas, godprātīgas un brīvas no korupcijas sabiedrības – vārdā. To apliecina līdzšinējais progress, īstenojot dažādus pretkorupcijas pasākumus,» sacīja Straume. 

Apkopojot iepriekšējos gados paveikto, KNAB secināja, ka ievērojami institūciju resursi ieguldīti prevencijas pasākumos, sabiedrības informēšanā un izglītošanā, kā arī sabiedrības tolerances pret korupciju mazināšanā. Tāpat uzlabota politisko partiju un to apvienību finansiālās darbības kontrole, tostarp ieviešot Elektronisko datu ievades sistēmu, kā arī nosakot politiskajiem spēkiem piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus, pieļaujamos izdevumus un ierobežojumus.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas