NBS iepirkuma skandālā, “atvelkot no algas”, soda vēl četrus iesaistītos

Aizsardzības ministrijā (AM) nolemts sodīt vēl četras atbildīgās amatpersonas, kas saistītas ar pārkāpumiem 220 miljonus eiro vērtajā armijas pārtikas iepirkumā. Tām piemērota mēnešalgas ieturēšana uz noteiktu laiku. [Sodītie nav nosaukti – BNN.]

Soda apmērs atšķīrās no izdarītā pārkāpuma smaguma un citiem apstākļiem, kas atzīti par būtiskiem disciplinārsoda noteikšanā. Vienas amatpersonas disciplinārlietas izskatīšana ir procesā un, kā tiek ziņots, tā patlaban ir pagarināta uz nenoteiktu laiku, ņemot vērā amatpersonas ilgstošo prombūtni.

Jau ziņots, ka saistībā ar iepirkumu par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām no amata jau iepriekš atbrīvots iepirkuma komisijas vadītājs, nu jau bijušais Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības štāba Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas priekšnieks Imants Freibergs. Tāpat nolemts nepagarināt profesionālā dienesta līgumu ar vienu NBS pārstāvi.

Divām aizsardzības nozares amatpersonām izteikts rājiens.

[Sodītie nav nosaukti – BNN.]

Valdība jūlijā nolēma izveidot starpdisciplināru dienesta pārbaudes komisiju, lai nodrošinātu vispusīgu iepirkumā iesaistīto amatpersonu atbildības izvērtēšanu atbilstoši Valsts kontroles norādītajam. Komisijas vadītājs ir Valtss kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Ņemot vērā, ka līdz komisijas izveidei AM jau bija izvērtējusi iepirkumā iesaistīto amatpersonu rīcību dažādās aizsardzības resora institūcijās un jau piemērojusi atbildību, komisija koncentrējās uz pašas AM amatpersonu atbildības izvērtējumu.

Komisija izskatīja trīs amatpersonu iespējamo amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu. Tiek norādīts – komisijas darbs bija jāpaveic ļoti ierobežotā laikā.

Komisija iepazinās ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu, ar iepirkuma organizāciju saistītiem dokumentiem un citiem materiāliem AM un citās iestādēs. Komisija uzklausīja amatpersonu skaidrojumus par veiktām darbībām un to pamatojumu.

Tie komisijas locekļi, kuriem ir atbilstoša līmeņa pielaide darbam ar valsts noslēpumu, iepazinās arī ar slepeniem Militārās izlūkošanas un drošības dienesta un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja operatīvās darbības materiāliem. Tie nebija pieejami Valsts kontrolei revīzijas veikšanas laikā, savukārt komisijai ļāva pilnvērtīgi izvērtēt AM vadošo amatpersonu atbildību.

Izvērtējot lietā pieejamo informāciju, tai skaitā slepenos materiālus, komisijai bija pārliecinoši pierādījumi par faktisko notikumu gaitu un amatpersonu rīcību.

Komisija izbeiDZa dienesta pārbaudi pret divām amatpersonām

– valsts sekretāru Jāni Garisonu un valsts sekretāra vietnieku. [Viņš nav nosaukts, bet, šķiet, tas ir valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos Mārtiņš Paškēvičs – BNN].

Aaizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei (NA) ieteikts izvērtēt iespēju rosināt disciplinārlietu pret AM Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktoru Māri Ķudu par iespējamo amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu.

Komisija, rosinot izbeigt dienesta pārbaudi pret AM valsts sekretāru un valsts sekretāra vietnieku, būtiskākos secinājumus par amatpersonu atbildību izdarījusi, tieši balstoties uz slepeniem MIDD un KNAB operatīvās darbības materiāliem, kuri objektīvi nebija pieejami Valsts kontroles rīcībā tās veiktās revīzijas laikā.

Jau ziņots, ka Rojā reģistrētā SIA Zītari LZ 2022.gada decembrī ieguva 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus. Ar to līgums tika noslēgts par loģistikas sistēmas izveidi, kas apvieno virkni pārtikas ražotājus un citus komersantus, lai nodrošinātu pārtikas piegādi visām NBS vienībām visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar līgumu uzņēmumam pēc NBS pieprasījumiem būtu jānodrošina arī nepieciešamie pārtikas krājumi. Tāpat vienošanās paredzēja pienākumu uzņēmumam nodrošināt NBS nepieciešamās pārtikas ražošanu un piegādi kara gadījumā.

Šovasar AM panākusi vienošanos ar uzņēmumu par armijas pārtikas apgādes līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Līgums tiks izbeigts ar šī gada 31.decembri, tostarp panākta vienošanās, ka komersants neizvirzīs nekādas pretenzijas un valstij attiecīgi neradīsies zaudējumi. Vienlaikus notiek darbs pie jauna iepirkuma organizēšanas.

Aizsardzības resora vadība informējusi, ka AM iekšienē veikto pārbaužu secinājumi par minēto iepirkumu “lielā mērā sasaucas” ar Valsts kontroles revīzijas secinājumiem. Liela daļa VK ieteikumu jau ir ieviesti, lai iepirkumu sistēmu padarītu caurskatāmāku.

Lai ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudītu, vai iepirkuma procedūras laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz šī gada 10.janvārim īstenoti noziedzīgi nodarījumi, KNAB 3.martā sācis kriminālprocesu. Kriminālprocess sākts pēc trīs Krimināllikuma pantiem par nepatiesu ziņu par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā norādīšanu deklarācijā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.

Tikmēr Ģenerālprokuratūra savā pārbaudē ir secinājusi, ka armijas vadība, parakstot līgumu ar Zītari LZ par pārtikas piegādi, “nav izvērtējusi būtiskus organizatoriska rakstura jautājumus un nav nodrošinājusi vienotu un skaidru pārtikas piegādes līgumu noslēgšanas kārtību pārejas periodam”.

Lasiet arī: VK: Pārtikas iepirkuma skandālā summas apmēru rosināja noteikt NBS amatpersona Freibergs

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas