Par 936 000 eiro izsolē pārdoti Kargina īpašumi – dzīvoklis Rīgā un māja Jūrmalā

Pirmdien, 6.februārī, kā  liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kopumā par 936 000 eiro izsolīti bijušajam Parex bankas īpašniekam un valdes loceklim Valērijam Karginam piederošie īpašumi – dzīvoklis Rīgā un māja Jūrmalā.

Dzīvoklis Alberta ielā 8, Rīgā, ar kopējo platību 117,1 kvadrātmetrs ir izsolīts par 485 000 eiro. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena bija 210 000 eiro, bet izsoles solis – 5000 eiro. (Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli netiek aplikta.)

Savukārt māja Jūrmalā izsolīta par 451 000 eiro. Tika izsolīts zemesgabals ar kopējo platību 3356 kvadrātmetri (daļa no zemesgabala ar platību 1464 kvadrātmetri ir iznomāta) un uz zemesgabala esošā dzīvojamā ēka ar kopējo platību 341,9 kvadrātmetri (tai skaitā ārtelpas 95,9 kvadrātmetri) un garāža 102,2 kvadrātmetri Piestātnes ielā 11, Jūrmalā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena bija 443 000 eiro, bet izsoles solis – 8000 eiro. 

Abās izsolēs piedzinējs ir pastarpināti valstij piederošā SIA Reap.

Jau ziņots, ka pērn 8.decembrī spēkā stājies Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru apmierināta Reap prasība pret bijušajiem Parex bankas īpašniekiem un valdes locekļiem Karginu un Viktoru Krasovicki par solidāru zaudējumu piedziņu 81 180 583 eiro apmērā.

Rīgas apgabaltiesa sākotnēji noraidīja uzņēmuma prasību, bet Reap iesniedza kasācijas sūdzību, un Augstākā tiesa spriedumu pilnībā atcēla un atgrieza lietu atkārtotai izskatīšanai. Otrajā reizē apgabaltiesa lēma par labu Reap, un spriedums noteiktā termiņā netika pārsūdzēts.

Prasība saistīta ar iepriekš izskatītu civillietu, kurā Parex bankas saistību un tiesību pārņēmēja Reverta no abiem bijušajiem bankas īpašniekiem mēģināja piedzīt 85,5 miljonus eiro. Reverta 2010.gadā tiesā cēla prasību pret Karginu un Krasovicki, jo viņi, būdami bankas valdes locekļi, savus pienākumus nav pildījuši kā krietni un rūpīgi saimnieki.

Proti, no 1995.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 5.decembrim starp Parex banku un abiem tās īpašniekiem, kā arī ar viņiem saistītām personām un tuviem radiniekiem tikusi

noslēgta virkne darījumu, kas neatbilst tirgus noteikumiem,

vispārpiemērotajai šādu darījumu praksei un noteikumiem, ar kādiem banka piedāvāja analoģiskus darījumus slēgt citiem klientiem.

Revertas ieskatā, šie darījumi ļāvuši bijušajiem valdes locekļiem iedzīvoties uz bankas rēķina. Tā no Kargina un Krasovicka lūdza piedzīt 85 465 375 eiro par kopumā 14 noslēgtiem depozīta un aizdevuma līgumiem.

AT civillietu tiesu palāta 2016.gadā apelācijas instancē daļēji apmierināja Reverta prasību, solidāri no Kargina un Krasovicka par labu Reverta piedzenot 4 284 792 eiro un tiesas izdevumus 230 550 eiro jeb kopā 4 515 342 eiro. Prasība par 81 180 583 eiro zaudējumu piedziņu toreiz tika noraidīta. Bijušie bankas īpašnieki lēmumu pārsūdzēja, bet Senāts lēma negrozīt AT spriedumu.

Atbilstoši restrukturizācijas plānam, Reverta darbību bija jāizbeidz līdz 2017.gada beigām. Lai nodrošinātu tās sākto tiesvedību turpināšanu un atlikušo aktīvu izstrādi, Privatizācijas aģentūra 2017.gada novembrī izveidoja meitassabiedrību Reap, kura pēc tiesvedību procesu pabeigšanas izbeigs darbību.

Kopējais valsts atbalsts bijušajai Parex bankai sasniedza 1,7 miljardus eiro, no kā ir atgūta mazāk nekā puse.

Lasiet arī: Gobzems savu māju Baltezerā pārdevis par 340 000 eiro

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas