SPRK atzīst jaunos elektrotarifus par pamatotiem: valstij jāatbalsta iedzīvotājus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) – atbildot sabiedrības bažām par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifiem, kuru pamatotību un samērību apšauba arī Valsts prezidents – savā paziņojumā apliecina, ka tarifi “izvērtēti ar augstu rūpību, uz tiem attiecinot tikai pamatotās izmaksas”.

Komisija uzsver, ka vērtēšanas gaitā izmaksas abiem operatoriem samazinātas kopumā par 176,1 miljonu eiro no to sākotnēji iesniegtajiem tarifu projektiem.

Likums uzliek par pienākumu regulatoram noteikt ekonomiski pamatotus tarifus, lai sniegtu lietotājiem drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka ar tarifiem ir jāsedz pamatotās izmaksas, lai uzturētu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu infrastruktūru valstī.

“Regulatoram nav tiesību veikt sociālo funkciju!”

uzsver SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Vienlaikus viņa aicinot politikas veidotājus plānot un ieviest iespējamus atbalsta instrumentus, kas pasargātu un atbalstītu tos iedzīvotājus, kuriem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izraisītais izmaksu pieauguma slogs ir pārlieku liels.

Jau ir ziņots, ka šī gada 1.jūlijā spēkā stājās SPRK apstiprinātie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi AS Sadales tīkls un AS Augstsprieguma tīkls. Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski tika samazinātas, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas, nekā iepriekš spēkā esošajā tarifā ietvertās. Attiecīgi jaunie tarifi atstās ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem.

AS Sadales tīkls tarifu periods noteikts uz četrapus gadiem, nodrošinot ilgtermiņa tarifu stabilitāti lietotājiem un ierobežojot tarifu lēcienus. Savukārt AS Augstsprieguma tīkls tarifu periods ir noteikts uz divarpus gadiem. SPRK regulāri seko līdzi operatoru izmaksām, lai tarifi būtu ekonomiski pamatoti.

Galvenie ietekmējošie faktori operatoru tarifu palielinājumam bija ne vien elektroenerģijas cenas kāpums elektroenerģijas biržā, bet arī vispārējais cenu pieaugums valstī un elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā ģeopolitisko un sociālo apstākļu ietekmē.

Atbilstoši SPRK metodikai, reizi gadā tarifu apjomu varēs koriģēt gadījumā, ja būs mainījušies tarifu izmaksas ietekmējošie ārējie faktori – piemēram, inflācija vai samazinājusies elektroenerģijas cena.

Lasiet arī: Viedoklis | Pārtikai jākļūst lētākai

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas