Tiesībsargs: Ogres pašvaldība neievēro labas pārvaldības principus

Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatējis labas pārvaldības principam neatbilstošu Ogres novada pašvaldības un tās aģentūras Ogres novada kultūras centrs  rīcību, kas bez skaidras un motivētas argumentācijas liegušas kāda mūziķa dalību pilsētas svētkos, kā arī publiski risinājušas iekšējos darbinieku komunikācijas jautājumus.

Konkrētajā gadījumā tiesībsargs saņēma kāda mūziķa atklāto vēstuli, kurā viņš informē par to, ka pēkšņi liegta iespēja piedalīties jau iepriekš sarunātā koncertā Ogres pilsētas svētkos.

Atbilstoši mūziķa sniegtajai informācijai, tas noticis saistībā ar viņa izteikumiem sociālajā medijā Facebook par Ogres novada pašvaldību.

Tiesībsargs pārbaudes laikā vērtēja, vai un cik pamatota bija pašvaldības un tās Ogres novada kultūras centra rīcība atbilstoši labas pārvaldības principam.

Tiesībsargs arī lūdza abas iesaistītās iestādes skaidrot un komentēt radušos situāciju, bet atbildi līdz šim brīdim ir saņēmis vien no aģentūras.

Ogres novada kultūras centrs tiesībsarga skaidroja, ka atteikusi konkrētā mūziķa dalību, jo izvēlējušies citu atbilstoša žanra programmu. 

Tomēr tiesībsargs secinājis, ka atteikuma pamatojums ir sniegts post factum un nav bijis norādīts kultūras centra  darbinieces e-pastā mūziķim, no kura satura pats kultūras centrs norobežojas, nesniedzot informāciju par darbinieces detalizētākiem paskaidrojumiem un motivāciju.

Tāpat secināts, ka nav iesniegti pierādījumi, ka Ogres novada kultūras centrs mūziķim līdz atklātās vēstules nosūtīšanas brīdim būtu šādu skaidrojumu par atteikuma iemesliem sniegusi. 

Tiesībsarga ieskatā nav pieņemami, ka mūziķis oficiālo atteikuma iemeslu uzzina tikai pēc vēršanās tiesību aizsardzības iestādēs.

Tiesībsargs Juris Jansons skaidro, ka neskatoties uz to, ka trūkst informācijas un plašāks paskaidrojums, kas slēpjas aiz kultūras centra norobežošanās šajā gadījumā,

pēdējā laika Tiesībsarga birojs “salīdzinoši bieži ir saņēmis sūdzības par Ogres novada pašvaldības vadītāja īstenotās pārvaldības raksturu un vadības stilu”.

“Tādēļ nav izslēgts, ka mūziķa publiski paustais izteikums Facebook, kas liecina par vilšanos vietējā pašvaldībā, varēja tikt interpretēts kā vietējai varai nelojāls. Taču objektīvi vērtējot, tas nevarēja un nedrīkstēja kalpot par atteikuma iemeslu mūziķa dalībai koncertā,” spriež Jansons.

Ogres novada kultūras centram norādīts, ka iestādes komunikācijai ar sabiedrību, tostarp ar jau iepriekš zināmiem māksliniekiem, ir jābūt lietišķai un profesionālai, skaidro tiesībsargs. 

“Turklāt, izvēloties kādus māksliniekus kādam kultūras pasākumam vai atsakot tiem, jo sevišķi, ja dalība ir jau iepriekš bijusi apsolīta, ir jābalstās objektīvos kritērijos un pasākuma nolikumā. Konkrētā mūziķa gadījumā aktualizējas retorisks jautājums – kāpēc mākslinieciskās daudzveidības aspekts bijis svarīgs tieši šoreiz, bet mazsvarīgs iepriekšējās sešas reizes, kad šis cilvēks bez problēmām varēja uzstāties koncertos?” spriež tiesībsargs. 

Vienlaikus tiesībsargs paudis neizprani, kāpēc mūziķa pretenzija pret aģentūru tika izskatīta Ogres novada pašvaldības domes 31.maija ārkārtas sēdē.

“Kāpēc, ievērojot labu pārvaldību, tas netika risināts iestādes līmenī pušu dialogā starp mūziķi un iestādes vadību, jo sevišķi, ņemot vērā to, ka mūziķis atklātajā vēstulē nav paudis pretenziju pret Ogres novada pašvaldību?” jautā tiesībsargs. 

Tiesībsargs aicina Ogres novada pašvaldību turpmāk stingri ievērot normatīvo aktu prasības par atbilžu sniegšanu pēc būtības pilnā apmērā un noteiktā termiņā. Iestādei tās darbinieku iekšējos komunikācijas jautājumus un pārpratumus vispirms ir jāizskata un jāizvērtē tās iekšienē.

Tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, kad tas skar sabiedrības intereses, tās var izskatīt pašvaldības domes ārkārtas sēdē. Izvērtējot darbinieka iespējamo tiesībpārkāpumu, tiesībsargs aicina apstākļu noskaidrošanu īstenot vispusīgi – pieprasot un uzklausot paskaidrojumus arī no darbinieka vadības.

Tas nepieciešams, lai izslēgtu iespējamību, ka darbinieks ir rīkojies pakļautības un paklausības apstākļos vai baiļu ietekmē.

Savukārt

Ogres novada kultūras centru tiesībsargs aicina atvainoties mūziķim par piedzīvoto situāciju un korektā veidā izskaidrot un savstarpēji pārrunāt atteikuma iemeslu un turpmākās sadarbības iespējas, ja tas vēl nav izdarīts.

Tiesībsargs arī iesaka  pārskatīt un pilnveidot iestādes komunikācijas kārtību kontekstā ar mākslinieku aicināšanu uz pilsētas publiskajiem pasākumiem, kritērijus mākslinieku dalībai šādos pasākumos, informācijas iepriekšēju saskaņošanu iestādes iekšienē pirms tās publiskas paušanas sabiedrībai.

Tiesībsargs lūdz aģentūru sniegt informāciju par tiesībsarga rekomendāciju izpildi līdz šī gada 28.septembrim.

Lasiet arī: Tiesībsargs: Vecākiem ir jāatsakās no “neveselīgas tradīcijas” apdāvināt skolotājus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas