Aizvadītā gadā KNAB lietvedībā esošajos kriminālprocesos arestēti aptuveni 26,6 miljonu eiro

Pērn Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lietvedībā esošajos kriminālprocesos arestēti finanšu līdzekļi gandrīz 26,6 miljonu eiro apmērā, kā arī septiņi nekustamie īpašumi, norādīts KNAB aizvadītā gada pārskatā.

Pagājušajā gadā  birojs sācis 32 kriminālprocesus, no tiem desmit tika sākti pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas, četri izdalīti no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem un pārējie – no citiem informācijas avotiem. Pārskata periodā izbeigti desmit biroja lietvedībā esošie kriminālprocesi.

Pērn saglabājās iepriekšējos gados novērotā tendence, ka visvairāk kriminālprocesu birojs ierosina saistībā ar prettiesisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbībā.

Nemainīga tendence saglabājas arī attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem finanšu sektorā.

Pēdējos gados ir saglabājušies augsti riski saistībā ar valsts amatpersonu prettiesisku rīcību ar publiskas personas mantu vai finanšu līdzekļiem. 2022.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir liels skaits kriminālprocesu, kas sākti pēc Finanšu izlūkošanas dienesta sniegtās informācijas saistībā ar ārvalstu amatpersonu noziedzīgas darbības rezultātā iegūto līdzekļu legalizāciju, kuros tika uzturēti lūgumi atzīt mantu par noziedzīgi iegūtu un to konfiscēt valsts labā.

Pārskata periodā visvairāk kriminālprocesu sākts par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā kukuļņemšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kukuļdošana, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, dienesta viltojums, krāpšana, neizpaužamu ziņu izpaušana un noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā.

Pērn kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūras iestādēm birojs nosūtīja 18 kriminālprocesus, no kuriem trīs kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanai paātrinātā procesa kārtībā. Kriminālvajāšanai nodota 31 fiziska un sešas juridiskās personas.

Aizvadītajā gadā saglabājās pēdējos gados novērotā tendence, ka pieaug kriminālvajāšanai jeb piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai nodoto juridisko personu skaits. Tas liecina, ka koruptīvie darījumi, kurus īsteno fiziskās personas, notiek juridisko personu interesēs.

Pārskata periodā kriminālvajāšanas sākšanai biežāk nosūtīti tādi kriminālprocesi, kuros izmeklētas noziedzīgas darbības pašvaldību un valsts institūciju darbā un kuros noziegumus visbiežāk izdara valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību amatpersonas. Četros kriminālprocesos konstatētas koruptīvas darbības publisko iepirkumu jomā.

Puse kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu sākti 2022.gadā un 39% – 2021.gadā. Tas norāda uz biroja spējām efektīvi un samērīgā laikposmā veikt izmeklēšanu par iespējamiem koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem. Deviņi no 2022.gadā kopumā sāktajiem 32 kriminālprocesiem nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Trim no tiem prokuratūra turpina pirmstiesas procesu, pieci nosūtīti iztiesāšanai tiesām un vienā kriminālprocesā ir pieņemts notiesājošs spriedums – nosacīta brīvības atņemšana. Pārskata periodā, tāpat kā iepriekšējā periodā, sākto kriminālprocesu vidējais izmeklēšanas ilgums birojā bija trīs mēneši.

Visvairāk personu 2022.gadā rosināts saukt pie kriminālatbildības par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kukuļdošana, dienesta viltojums, krāpšana, neizpaužamu ziņu izpaušana.

Pērn KNAB sākti seši procesi par noziedzīgi iegūtu mantu, kuros uzturēti lūgumi atzīt mantu par noziedzīgi iegūtu un konfiscēt to valsts labā. Vienā biroja sāktajā kriminālprocesā ar tiesas nolēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu atzīti finanšu līdzekļi 298 908 eiro apmērā, kas konfiscēti un ieskaitīti valsts budžetā.

Pārskata gadā biroja izmeklētajos un kriminālvajāšanas sākšanai nosūtītajos kriminālprocesos tika novērsta iespējama 1,85 miljonu eiro materiālo zaudējumu radīšana publiskas personas institūcijām un kukuļu nodošana valsts amatpersonām kopsummā 102 092 eiro.

Pārskata perioda beigās birojā tiek izmeklēti 40 kriminālprocesi. Sešos biroja sāktajos vai izmeklētajos kriminālprocesos, kas ir nosūtīti kriminālvajāšanas sākšanai, turpinās pirmstiesas izmeklēšana prokuratūrā, savukārt 80 kriminālprocesi pret 193 personām tiek iztiesāti tiesās.

Viens KNAB ierosinātais kriminālprocess, kas sākts 2021.gada jūnijā un 2021.gada oktobrī nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, 2022.gada janvārī ir iztiesāts, piemērojot valsts amatpersonai 19 000 eiro naudas sodu ar papildsodu – tiesību atņemšanu ieņemt amatu valsts pārvaldē uz diviem gadiem.

Pārskata periodā iztiesāti 23 biroja ierosinātie vai izmeklētie kriminālprocesi, kuros divas personas vienojās ar prokuroru par priekšrakstu par sodu, 31 persona notiesāta un trīs personas attaisnotas.

Iztiesātajos kriminālprocesos visbiežāk piemēroti sodi par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā krāpšana, kukuļdošana, dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana, kukuļņemšana, dienesta viltojums, piesavināšanās.

Pērn biroja amatpersonas izskatīja 259 fizisko un juridisko personu iesniegumus, izvērtējot informāciju par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. Pārskata periodā uzsāktas 54 resoriskās pārbaudes, un pārbaužu rezultātā 41 gadījumā pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu.

Pārējos gadījumos iesniedzējiem sniegtas atbildes vai iesniegumi pārsūtīti atbilstoši kompetencei.

Veicot taktisko analīzi, pārskata periodā birojs ierosināja Finanšu izlūkošanas dienestam sasaukt 26 sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes, identificējot amatpersonas, kuru darbībā tika saskatītas noziedzīga nodarījuma pazīmes. Privātās un publiskās partnerības rezultātā birojā tika ierosināti divi kriminālprocesi par iespējamu koruptīvu rīcību, kā arī vairākas operatīvās uzskaites lietas.

Vienlaikus, analizējot informāciju, kas tika saņemta no Finanšu izlūkošanas dienesta, un identificējot pazīmes, kas liecina par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izmeklēšana nav biroja kompetencē, birojs nosūtīja analītiskos materiālus izvērtēšanai Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts policijai, kā arī Iekšējās drošības birojam.

Pērn KNAB izpildei saņemti 24 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumi no Ukrainas, Polijas, Lihtenšteinas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Nīderlandes, Mongolijas un Moldovas.

Aizvadītajā gadā 26 tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde ir pabeigta.

Lai nodrošinātu pierādījumu iegūšanu un nostiprināšanu Biroja lietvedībā esošajos kriminālprocesos, pērn birojs sagatavoja 14 tiesiskās palīdzības lūgumus nosūtīšanai uz ārvalstīm. Lielākā daļa tiesiskās palīdzības lūgumu sagatavoti nosūtīšanai Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Ukrainai, Azerbaidžānai, Kazahstānai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

Lasiet arī:Pērn Latvijā IKP pieaudzis par 2,0 %

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas