Augstākā tiesa: Policistiem vienmēr jāsaglabā amata gods, arī ārpus darba laika

Policijas amatpersonai vienmēr jāuzvedas tā, lai saglabātu sava amata godu, secina Augstākā tiesa (AT) tiesvedībā par amatpersonas atvaļināšanu no dienesta dēļ iesaistīšanās konfliktā ārpus darba laika.

AT aģentūru LETA informē, ka šodien ar AT lēmumu ir noslēgusies tiesvedība lietā par policijas amatpersonai piemēroto disciplinārsodu – atvaļināšanu no dienesta. Policists bija iesniedzis kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņa prasījums atcelt viņam piemēroto disciplinārsodu. Atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, AT uzsver, ka policijas amatpersonai vienmēr jāuzvedas tā, lai saglabātu sava amata godu.

Saskaņā ar apgabaltiesas konstatēto pieteicējs kā Valsts policijas (VP) amatpersona ārpus darba laika iesaistījās konfliktā un nodarīja privātpersonai miesas bojājumus. Šādā veidā tika pārkāpts pienākums ievērot normatīvos aktus un ētikas principus. Diskreditējot sevi kā policijas amatpersonu un VP kā iestādi, kā arī mazinot uzticību valsts pārvaldei, pieteicējs nodarīja būtisku kaitējumu VP reputācijai un prestižam. Apgabaltiesa atzina, ka pieteicējam piemērotais disciplinārsods ir samērīgs.

AT, atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, pievienojās apgabaltiesas spriedumā secinātajam, ka policista rīcība, kā policijas amatpersonai fiziski uzbrūkot privātpersonai nav savienojama ar dienestu policijā.

VP amatpersonām ir izvirzīti augsti uzvedības standarti, kas ir tieši vērsti uz privātpersonu tiesību aizsardzību, nevis to apdraudēšanu.

Policijas amatpersonai ar savu rīcību jābūt paraugam sabiedrībai, ka tiesiskā kārtība nedrīkst tikt pārkāpta. Citiem vārdiem, policijas amatpersonai vienmēr jāuzvedas tā, lai saglabātu sava amata godu. Fiziski uzbrūkot privātpersonai, policijas amatpersona rīkojās pilnībā pretēji šim standartam un tam, ko sabiedrība no policijas amatpersonas sagaida.

Turklāt fizisks uzbrukums bija pieteicēja reakcija uz privātpersonas aizrādījumu neizmest atkritumus neatļautā vietā. Līdz ar to šāda agresīva reakcija kopumā uzskatāma par neadekvātu no jebkuras personas puses. Tādējādi ir grauta sabiedrības uzticība VP un valstij kopumā. AT vērtējumā izdarītais pārkāpums pats par sevi jau ir tāds, kas nav savienojams ar dienestu VP.

AT nepiešķīra nozīmi tam, ka pieteicējs disciplinārpārkāpumu ir izdarījis ārpus dienesta pienākumu izpildes. Saskaņā ar konkrētajā gadījumā piemērojamo tiesību nomu par disciplinārpārkāpumu atzīstama arī amatpersonas darbība vai bezdarbība, kas nav saistīta ar tās dienesta pienākumu pildīšanu, bet kas diskreditē iestādi un mazina uzticību valsts pārvaldei. Tādējādi ir tiesiska nozīme arī tam, kā policijas amatpersona rīkojas ārpus dienesta pienākumu izpildes.

Lasiet arī: Grevcovu apsūdz par Krievijas kara noziegumu attaisnošanu un nacionālā naida izraisīšanu

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas