Autovadītāja apliecību par ātruma pārsniegšanu atņemtu atkārtotiem noteikumu pārkāpējiem

Izskanējusī informācija par grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, kas paredzētu tiesību atņemšanu transportlīdzekļa vadītājiem, kuri pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu par vairāk nekā 31 kilometriem stundā aizvien ir tikai projekts un neattiektos uz katru, kas pārkāpj minēto ātrumu, skaidro Valsts policija (VP).

Kā norāda likumsargi, šī informācija raisījusi dažādus viedokļus sabiedrībā, kā arī šķietamu ideju, ka transportlīdzekļa vadīšanas tiesības tiks atņemtas ikvienam vadītājam, kas pārsniegs minēto ātrumu, taču iespējamie grozījumi paredzētu, ka tiesību aizliegums uz noteiktu laiku būtu kā papildu soda mērs, un primāri attiektos tieši uz personām, kurām jau iepriekš ir fiksēti būtiski atkārtoti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.

Proti, VP amatpersona, apturot atļautā braukšanas ātruma pārkāpēju, izvērtēs gan pārkāpēja, gan pārkāpuma raksturojošos apstākļus, kā arī atkarībā no pārkāpuma izdarīšanas vietas, varētu piemērot atbilstošāko sodu.

Izdarot šādus grozījumus Ceļu satiksmes likumā, par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometriem stundā tiktu nodrošināta iespēja piemērot tiesību izmantošanas aizliegumu uz 3 mēnešiem.

Vienlaikus VP uzsver, ka neskatoties uz to, ka jau šobrīd ir paredzēta atbildība par ātruma pārsniegšanu virs 30 kilometriem stundā, statistika liecina, ka tā ir nepietiekama, lai uzlabotu to autovadītāju uzvedību ceļu satiksmē, kuri atkārtoti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, tādejādi pakļaujot lielam riskam gan savu, gan apkārtējo satiksmes dalībnieku dzīvību.

Tāpat VP vērš uzmanību, ka administratīvās atbildības likumā šobrīd ir izslēgta soda apmēra noteikšana atkarībā no tā, vai pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi vai atkārtoti. Līdz ar to VP pārskatīja jau esošo sodu sistēmu par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem un attiecīgi tika izstrādāts likuma grozījumu projekts, kas paredz, ka personām, kuras noteiktā laikā atkārtoti veic ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, pie pārkāpuma izdarīšanas atkārtotības, varētu palielināt sankciju un nodrošinātu soda individualizāciju.

Papildinot iepriekšminēto, šāds piedāvājums iespējamiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā balstīts uz iegūtiem faktiem no Valsts policijas 2020.gada pētījuma, gan arī 2021.gada Eiropas parlamenta ziņojumā par Eiropas Savienības ceļu satiksmes drošības politikas satvaru 2021.–2030. gadam.

2020.gadā VP veica pētījumu par atkārtotiem ātruma pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pētījuma rezultātā tika iegūti dati par 592 personām, kuras laika periodā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam ir vismaz divas reizes pārkāpušas atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 31 kilometru stundā.

Tāpat 2021.gadā VP veica pētījumu par iepriekš atlasītām 592 personām, lai iegūtu datus par to, vai gada laikā, no 2020.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.maijam, pārkāpēju uzvedība uz ceļa ir mainījusies, vai personas turpina smagi pārkāpt atļauto braukšanas ātrumu, vai šīm personām ir arī citi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.

Gada laikā 11% jeb 64 personām no visas izlases ir iestājies liegums vadīt transportlīdzekli, no tiem deviņos gadījumos liegums iestājies atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu dēļ.

Kopā gada laikā no 592 personām 330 autovadītāji tāpat kā iepriekšējā periodā turpināja pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus.

Savukārt, kā norāda VP, analizējot tieši ātrumpārkāpējus, no 330 personām, kuras pārkāpušas ceļu satiksmes noteikumus, atļauto braukšanas ātrumu gada laikā ir pārkāpuši 77% (254 personas) vadītāju. No 592 personām ātruma pārkāpēji veido 41%. Kopumā minētās 254 personas ir pārkāpušas atļauto braukšanas ātrumu 404 reizes.

Savukārt atļauto braukšanas ātrumu virs 31 kilometriem stundā ir pārkāpuši 46% (116 personas) no visiem ātruma pārkāpējiem, kuri kopumā atļauto braukšanas ātrumu virs 31 kilometriem stundā pārkāpuši 136 reizes.

Vēl 18 personas no lielā ātruma pārkāpējiem pārkāpušas atļauto braukšanas ātrumu divas reizes, un viena persona – trīs reizes.

Tāpat pēc VP veiktā pētījuma secināms, ka 20% no 592 personām nav mainījuši savus ieradumus, un turpina smagi pārkāpt atļauto braukšanas ātrumu.

VP akcentē, ka kopā gada laikā vadītāji no pētāmās grupas ir iekļuvuši 67 ceļu satiksmes negadījumos.

Lai gan likumsargu klātbūtne ir svarīga ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei, bet vienlaikus šādi iespējamie papildu sodi dotu papildu disciplīnu, jo naudas soda vietā būtu jārēķinās arī ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesību ierobežojumiem, norāda VP.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas