Demontēti visi 69 MK noteiktie okupāciju slavinošie objekti; pēc pašvaldību iniciatīvas nojaukti vēl 55

Pēc Latvijas pašvaldību sniegtās informācijas Ministru kabineta noteiktajā termiņā – līdz 15.novembrim – demontēti visi 69 Ministru kabineta noteikumos iekļautie objekti.

Tāpat pašvaldības sniegušas informāciju par vēl 55 ārpus šī saraksta esošiem objektiem, kuru demontāža jau veikta pēc pašvaldību pašiniciatīvas.

Kultūras ministrija (KM) atgādina, ka okupācijas režīmus slavinošo objektu sarakstā 69 iekļautie pieminekļi tāpat kā pēc pašvaldību pašiniciatīvas papildu demontētie objekti nav bijuši uzstādīti karavīru apbedījumu vietās.

Kā norāda Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs Jānis Asaris, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē izveidotajā starpinstitūciju darba grupā tika izvērtēti pašvaldību sniegtie ierosinājumi attiecībā uz kopumā 70 Latvijas teritorijā izvietotiem līdzīgas nozīmes objektiem.

«Līdz ar to pašvaldību papildu demontēto objektu skaits Latvijas teritorijā varētu vēl palielināties, jo vietvaras apņēmušās turpināt to demontāžas darbus arī pēc šī gada 15.novembra,» stāsta Asaris.

Kā iepriekš ziņots, 23.jūnijā stājās spēkā likums Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas teritorijā. Saskaņā ar likumu publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940. gada un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, vai arī ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Saskaņā ar 14.jūlija MK noteikumiem Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts ir apstiprināts 69 demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts. Pašvaldībām objektu demontāža jāīsteno ne vēlāk kā līdz 15.novembrim.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas