EK ierosina reformēt ES elektroenerģijas tirgus modeli

Eiropas Komisija (EK) otrdien, 14.martā  ierosinājusi reformēt Eiropas Savienības (ES) elektroenerģijas tirgus modeli,norāda EK preses nodaļā. 

Plānots ievērojami pāatrināt atjaunīgo energoresursu apguvi un pakāpenisko atteikšanos no gāzes, līdz ar to patērētāju rēkini kļūtu mazāk atkarīgi no svārstīgajām fosīlā kurināmā cenām.

Tādejādi patērētāji turpmāk butu labāk aizsargāti no straujiem cenu kāpumiem un iespējamām manipulācijām ar tirgu, «savukārt ES rūpniecība kļūtu tīrāka un konkurētspējīgāka».

Ierosinātā reforma paredz pārskatīt vairākus ES tiesību aktus, konkrētāk, Elektroenerģijas regulu, Elektroenerģijas direktīvu un REMIT regulu. Ar to tiek ieviesti pasākumi, kas stimulē ilgāka termiņa līgumus par nefosilas elektroenerģijas ražošanu un sistēmā ievieš tīrākus, elastīgākus risinājumus, lai tā varētu konkurēt ar gāzi, piemēram, pieprasījumreakciju un uzkrāšanu.

EK ieskatā minētie pasākumi palīdzēs mazināt fosilā kurināmā ietekmi uz patērētāju elektroenerģijas rēķiniem, kā arī nodrošinās, ka tajos atspoguļojas zemākās atjaunīgo energoresursu izmaksas.

Turklāt ierosinātā reforma veicinās atklātu un godīgu konkurenci Eiropas enerģijas vairumtirgos, uzlabojot tirgu caurredzamību un integritāti.

EK norāda, ka uz atjaunīgajiem resursiem balstītas energosistēmas izveide ne tikai palīdzēs samazināt rēķinus patērētājiem, bet arī nodrošināt ilgtspējīgu un neatkarīgu ES energoapgādi saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un plānu REPowerEU.

 «Šī reforma, kas ir Zaļā kursa industriālā plāna daļa, arī nodrošinās Eiropas rūpniecībai atjaunīgu, nefosilu un cenas ziņā pieejamu elektroapgādi, kas ir svarīgs dekarbonizācijas un zaļās pārkārtošanās faktors. Lai mums izdotos sasniegt savus enerģētikas un klimata mērķrādītājus, atjaunīgo energoresursu apguvei līdz šīs desmitgades beigām jātrīskāršojas,» teikts Komisijas publiskajā paziņojumā. 

Lasiet arī: ASV, Lielbritānija un Austrālija vienojas par kopīgu atomzemūdeņu projektu

 

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas