EK uzslavē KNAB struktūras un “funkciju tvēruma” efektivitāti

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Komunikācijas nodaļa ziņo, ka šī iestāde ir viena no Eiropas Savienības dalībvalstu pretkorupcijas institūcijām, kuru struktūra un funkciju tvērums ir atzinīgi novērtēti Eiropas Komisijas (EK) publiskotajā labās prakses rokasgrāmata cīņai pret korupciju.

EK akcentē KNAB sniegto ieguldījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā, tajā skaitā, normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, iestādes darbības laikā panākot vairākas nozīmīgas izmaiņas. Starp šīm izmaiņām

izceļama politisko partiju nelikumīgas finansēšanas lielā apmērā kriminalizēšana,

kā arī KNAB uzliktais pienākums “publiskas personas institūcijām” izstrādāt un ieviest institūcijās iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai. Tāpat EK uzsvērusi KNAB sekmīgi īstenotos pasākumus, lai ieviestu starptautisko organizāciju sniegtās rekomendācijas korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī KNAB īstenotās aktivitātes korupcijas klātbūtnes mazināšanai.

Ar pilnu labās prakses rokasgrāmatu angļu valodā var iepazīties EK tīmekļvietnē.

Lasiet arī: Saeimas vēlēšanu deklarācijās partijas nenorādīja vairāk kā 62 tūkstošus eiro

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas