EP plāno palielināt iedzīvotāju uzticēšanos vēlēšanu kampaņām

Eiropas Parlaments (EP) otrdien, 27.februārī, pieņēma jaunus noteikumus par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu, ar kuriem plānots padarīt vēlēšanu un referendumu kampaņas pārskatāmākas un aizsargās tās pret iejaukšanos no ārpuses,in formē EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Jaunie noteikumi regulēs politiskās reklāmas, jo īpaši tiešsaistes reklāmas, vienlaikus arī sakārtojot un padarot vieglākas iespējas politiķiem un partijām izvērst kampaņas arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem politiskā reklāma būs nepārprotami jāmarķē. Iedzīvotāji, iestādes un žurnālisti varēs viegli konstatēt, vai uz viņiem tiek vērsta reklāma, kurš un cik par to maksājis un ar kurām vēlēšanām vai referendumu ir saistīta attiecīgā reklāma. Visa politiskā reklāma un ar to saistītā informācija tiks glabāta Eiropas tiešsaistes politisko reklāmu publiskā repozitorijā.

Lai ierobežotu ārvalstu iejaukšanos Eiropas demokrātiskajos procesos, pēdējos trīs mēnešus pirms vēlēšanām vai referenduma būs aizliegts sponsorēt reklāmas no valstīm ārpus ES.

Noteikumu mērķis ir aizsargāt vēlētājus no manipulācijas, tāpēc mērķorientēšanas un reklāmu piegādes metodes pret konkrētām personām drīkstēs lietot vienīgi tad, ja personas dati būs savākti ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu. Būs aizliegts izmantot tādus personas datus, kas saistīti, piemēram, ar etnisko piederību, reliģiju un seksuālo orientāciju, kā arī nepilngadīgo datus.

Noteikumi attiecas tikai uz maksas politiskajām reklāmām. Tie neietekmē politisko reklāmu saturu, nedz arī noteikumus par politisko kampaņu norisi un finansēšanu.

Tāpat arī šis tiesību akts neietekmēs personisko uzskatu un politisko viedokļu paušanu, piemēram, neapmaksātu žurnālistisku saturu, nedz arī dalībvalsts vai ES oficiāli sniegtu informāciju par vēlēšanu organizēšanu un dalību tajās, piemēram, paziņojumus par kandidātiem).

Pēc pieņemšanas EP plenārsēdē – 470 “par”, 50 “pret” un 105 atturoties – jaunais tiesību akts vēl oficiāli jāpieņem ES Padomē. Noteikumi tiks piemēroti 18 mēnešus pēc stāšanās spēkā, savukārt definīcijas un pasākumi par nediskriminējošu pārrobežu politiskās reklāmas nodrošināšanu, tostarp Eiropas politiskajām partijām un politiskajām grupām, stāsies spēkā jau 20 dienas pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas