Ētikas padome izvērtējusi medijiem veltītās sūdzības

Biedrības Latvijas Mediju ētikas padome (LMĒP) pārstāve Ilona Skuja otrdien, 21.februārī, ziņoja, ka tās balstītā Ētikas padome savā janvāra sēdē izskatīja vairākas sūdzības un vēstules – par vārda brīvības ierobežošanu, neslavas celšanu, nepatiesu ziņu un dezinformācijas izplatīšanu – un sniedza vērtējumu par iesniegumos minēto.

Vērtējot sūdzību par lietotāja komentāra dzēšanu kādā no ziņu portāliem, Ētikas padome noraidīja pārmetumus par vārda brīvības ierobežošanu, atzīstot medija tiesības rūpēties par diskusiju kultūru savā portālā, sekot līdzi publicētajiem ierakstiem un to atbilstībai portāla lietošanas noteikumiem un raksta tematikai.

Izskatot vēstuli par nepatiesas ziņas izplatīšanu par uzņēmēja Jura Savicka nāvi, padome atzina, ka mediji, kas izplatīja ziņu, nebija kritiski izvērtējuši informācijas avotu. Kaut arī kļūdai bija plaša rezonanse sabiedrībā un mediji saņēma plašu kritiku,

no mediju ētikas viedokļa svarīga ir arī medija rīcība, kļūdai atklājoties.

Ētika padome secināja, ka šajā gadījumā mediji ātri dzēsa un atsauca publikācijas, atzina un skaidroja radušos kļūdu jaunās publikācijās un sižetos, atvainojās, izvērtēja apstākļus, kas noveduši pie kļūdas.

Izvērstu vērtējumu par šo situāciju un rekomendācijas redakciju darba uzlabošanai ir sniedzis Latvijas sabiedrisko mediju ombuds Anda Rožukalne, kas ir arī Ētikas padomes locekle. Padome pievienojas ombuda vērtējumam (ar to var iepazīties šeit).

LMĒP regulāri saņem sūdzības par nepieņemamu uzskatu paušanu medijos. Šādās situācijās Ētikas padome vērtē, vai mediji nav pārkāpuši kādu no Ētikas kodeksa punktiem, taču nevērtē medijos paustos cilvēku uzskatus, ne arī mediju redakciju politiku.

Skatot sūdzību, ka Aivars Lembergs laikrakstā Ventas Balss izplata dezinformāciju un apzināti šķeļ Latvijas sabiedrību, Ētikas padome secināja, ka sūdzība attiecas uz vārda brīvības principu un laikraksta redakcijas politiku. Publicētais materiāls ir intervija, bet intervijā paustie uzskati uzskatāmi par personas viedokli, ko aizsargā vārda brīvības princips. Demokrātiskā sabiedrībā cilvēkam ir tiesības paust savu viedokli arī tad, ja citam tas nav patīkams, šķiet nevēlams, tam nepiekrīt, tajā ietvertie fakti šķiet sagrozīti vai nepatiesi, kamēr vien tas nepārkāpj likumos definētās vārda brīvības robežas.

Savukārt preses brīvības princips paredz, ka medijs ir tiesīgs noteikt, kā un ar kādiem apsvērumiem veido intervijas, cik kritiski žurnālists izturas pret intervēto, cik ērtus vai neērtus jautājumus uzdod. Rezultātā veids, kā vienu un to pašu cilvēku intervē dažādi mediji, var būt ļoti atšķirīgs.

Ētikas padome noraidīja Jehovas liecinieku draudžu savienības sūdzību par portāla jauns.lv publikāciju. Ētikas padome secināja, ka publikācijā ir minēti notikumi un personas, kas saistītas ar Jehovas liecinieku kopienām ārpus Latvijas. Medijiem ir tiesības atspoguļot arī skandalozu informāciju, un nebūtu pamata prasīt, lai medijs atteiktos veidot publikāciju tāpēc, ka publikācijā minētais ir noticis ārpus Latvijas vai informācija kādam nav tīkama.

Turklāt, kaut arī publikācijas par ticīgo izdarītiem noziegumiem var būt netīkamas arī nesaistītām personām – citiem ticīgajiem, un vēl vairāk – ar notikušo saistītā ticības virziena piekritējiem, skandāli iesaistītajām kopienām un organizācijām nereti dot arī pamudinājumu veikt izvērtējumu, pārmaiņas un uzlabojumus.

Biedrība Latvijas Mediju ētikas padome ir dibināta 2018.gadā, apvienojoties mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir 43 biedri un trīs asociētie biedri, kā arī biedrības Ētikas kodeksam ir pievienojušies trīspadsmit uzņēmumi un organizācijas, nekļūstot par tās biedriem. LMĒP biedri pārstāv visu formu un veidu medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā.

LMĒP darbu vada biedrības valde, kuru pārstāv biedrības valdes locekle Ilona Skuja. Ētikas padomē šobrīd strādā tās priekšsēdētāja Daiga Sproģe, priekšsēdētājas vietnieks Aivars Pastalnieks, padomes locekļi Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Baiba Liepiņa, Anda Rožukalne, Gunta Līdaka, Jānis Buholcs, Aleksandrs Mirlins.

Lasiet arī: Mediji un Juris Savickis vērtēs, vai vērsties policijā par viltus ziņu saistībā ar Itera Latvija vadītāja nāvi

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas