FDP pauž bažas par būtiskiem riskiem tautsaimniecībai

Fiskālās disciplīnas padome (FDP) informē sabiedrību, ka tā kopumā ir apstiprinājusi Finanšu ministrijas (FM) makroekonomikas prognozes 2022.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara izstrādei 2023. -2025.gadam. Vienlaikus padome norāda uz būtiskiem riskiem, kas var negatīvi ietekmēt turpmāko tautsaimniecības attīstību.

FDP uzskata FM prognozes par «pieņemamām šābrīža augstās nenoteiktības laikā». Kopš iepriekšējās prognožu apstiprināšanas 2022.gada augustā ekonomiskā situācija ir būtiski pasliktinājusies, kas rada nepieciešamību prognozes pārskatīt. Kopš 2022.gada sākuma FM prognozes ir novirzījušās pesimistiskā virzienā, IKP tiek novērtēts arvien zemāk, savukārt inflācijas prognoze – kāpināta, norāda FDP.

Galvenie negatīvie faktori, kas ietekmēs tautsaimniecību, tās ieskatā būs ģeopolitiskās spriedzes radītie ekonomiskie riski, augstā inflācija, piegāžu ķēžu traucējumi un mājsaimniecību patēriņa kritums. Šo faktoru rezultātā ar lielu varbūtību turpināsies ekonomikas lejupslīde.

Kā norāda FDP, patlaban Latvijā inflācija ir viena no augstākajām eirozonā. Būtiskākie inflāciju noteicošie faktori ir enerģijas un pārtikas cenas, kā arī traucētā piegādes ķēžu darbība, kas kavē arī ražošanas procesus un preču piegādi. Cīņai ar inflācijas pieaugumu Eiropas Centrālā banka ir uzsākusi ierobežojošu monetāro politiku.

«Analizējot šābrīža ekonomiskos rādītājus, padomei ir zināmas bažas par iespējamo budžeta deficīta pieaugumu augstas inflācijas apstākļos. Fiskālai politikai vajadzētu kalpot par inflācijas ierobežojošo instrumentu. Tāpēc, ņemot vērā ierobežotos valsts līdzekļus, valsts sniegtajam visa veida atbalstam šobrīd jābūt termiņā ierobežotam un īpaši labi mērķētam, pārsvarā vērstam uz sociāli mazaizsargātajām mājsaimniecībām,» uzsver FDP priekšsēdētājaInna Šteinbuka.

Padome aicina nepieļaut, ka, pieaugot sociālai spriedzei, darba samaksas kĀpums kļūs straujāks.

Kaut gan inflācijas ietekme uz algu attīstību nav pilnā mērā atspoguļojusies FM prognozēs, FDP, atsaucoties uz statistikas datu novērojumiem saskata, ka algu pieauguma temps šobrīd nepārsniedz un pat netuvinās inflācijas rādītājiem. Tādēļ šobrīd nav bažu, ka var veidoties algu/inflācijas spirāle. Tomēr, tā kā bezdarba rādītāji joprojām ir zemi, nevar izslēgt, ka nodarbināto spiediens uz darba devējiem pieaugs, izraisot straujāku darba samaksas kāpumu, norāda FDP.

Uzziņai. FDP ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. Saeima Padomē apstiprinājusi Latvijas Universitātes profesori Innu Šteinbuku, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītāju Mortenu Hansenu (Morten Hansen), RTU Rīgas Biznesa skolas mācībspēku Andreju Jakobsonu, Igaunijas bankas viceprezidentu Ulo Kāsiku (Ülo Kaasik), bankas Citadele ekonomistu Mārtiņu Āboliņu un ekonomistu Ivaru Golstu. Saskaņā ar Vienošanos par sadarbību, kas parakstīta 2016.gada 8.februārī, FDP ir atbildīga par FM makroekonomisko prognožu apstiprināšanu. 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas