FM netic, ka Rēzeknes pašvaldība spēs nokārtot savus parādus

Finanšu ministrija (FM) ziņo, ka tā – izvērtējot Rēzeknes domes 14.augustā iesniegto rīcības plānu pilsētas finanšu krīzes pārvarēšanai – nav guvusi pārliecību, ka pašvaldība, kas bieži maina informāciju savās atskaitēs, spēs pildīt savas saistības pret kreditoriem. Taču dome cer aizņemties vēl.

Izanalizējot rīcības plānu, tika secināts, ka pašvaldība plāno veikt grozījumus savā budžetā, samazinot izdevumus par 1,23 miljoniem eiro. Taču tas ir vien 31% no tās budžeta iztrūkuma – 3,9 miljoniem eiro. Savukārt pārējo budžeta iztrūkumu pašvaldība plāno segt no jauniem šā gada aizņēmuma līdzekļiem.

Tāpat FM rēķina, ka, neskatoties uz plānotajiem grozījumiem pašvaldības budžetā, samazinot izdevumus par 1,23 miljoniem eiro, ir paredzēts palielināt uzturēšanas izdevumus par 1,47 miljoniem eiro. Līdz ar to pastāv riski, ka Rēzeknes pašvaldības dome sākotnējā budžeta plānā nav iekļāvusi visus 2023.gada izdevumus.

Rēzeknes vadība norāda, ka īstermiņa aizņēmums nepieciešams atlīdzības izmaksai 1,34 miljonu eiro apmērā. Tas arī rada risku, ka dome 2023.gada sākotnējā tās apstiprinātajā plānā nav iekļāvusi visus šā gada izdevumus darbinieku atlīdzībai pilnam budžeta gadam. Tāpat ir konstatēts, ka

Rēzeknes domes vadība bieži maina informāciju atskaitēs,

tādējādi nesniedzot skaidru priekšstatu par pašvaldības patieso finanšu situāciju.

Lai nodrošinātu naudas plūsmu budžeta iztrūkuma segšanai un pabeigtu projektus, Rēzeknei šogad nepieciešami seši jauni aizņēmumi par kopējo summu 5,73 miljoni eiro, kurus piešķirt nav iespējams.

Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs pret šogad plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem, iekļaujot jaunos plānotos aizņēmumus, saglabājas ļoti augsts. Atbilstoši pašvaldības sniegtajai informācijai, 2023.gadā tas ir 17%, 2024.gadā – 23,6%, 2025.gadā – 21,7%, vēl turpmākajos četros gados – vidēji 20,3%. Tāpat Rēzeknes pašvaldībai joprojām ir kavēti maksājumi – 0,9 miljoni eiro uz šā gada 1.augustu.  Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi tie ir samazinājušies tikai par 120 tūkstošiem eiro.

Neraugoties uz smago finanšu situāciju,

Rēzeknes dome 15.augustā pieņēma piecus lēmumus par aizņēmuma ņemšanu

savu prioritāro investīciju projektu īstenošanai un īstermiņa aizņēmumu budžeta deficīta segšanai. FM norāda: pašvaldības 2023.gada budžetā nav paredzēts finansējums projektu pabeigšanai, līdz ar ko tā ir uzņēmusies saistības bez finansiāla seguma.

Ņemot to vērā, finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) “lūdzis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram [Mārim Sprindžukam (AS)] izvērtēt Rēzeknes pašvaldības darbības tiesiskumu saistībā ar augstāk minēto informāciju un izmantot Pašvaldības likumā noteiktās pilnvaras, izvērtējot domes priekšsēdētāja un domes atbildību.”

Lasiet arī: No dažādām Rēzeknes pašvaldības struktūrām plānots atlaist aptuveni 60 darbinieku

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas