FM pauž delikātas bažas par Latvijai piešķirtās eironaudas apguvi

Šogad Latvijas tautsaimniecības attīstībā – tās transformācijai – ir plānoti vēsturiski augstākie investīciju apjomi no Eiropas Savienības (ES) fondiem un Atveseļošanas fonda (AF) – ap 1,2 miljardiem eiro. Tādēļ valdībai jāpaātrina investīciju noteikumu sagatavošana, vēsta Finanšu ministrija (FM).

Tā ziņo, ka “ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periods ir noslēguma fāzē”, un šobrīd investīciju ieviešanas progress kopumā šajā programmā notiek atbilstoši plānotajam. Taču pastiprināti tiek uzmanīta “konkrētos projektos konstatēto risku vadība” – īpaši attiecībā uz finansiāli apjomīgiem infrastruktūras projektiem transporta un veselības nozarēs.

FM skaidro, ka ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda programmu un AF ieviešanā “lielākais izaicinājums” šogad ir Ministru Kabineta (MK) noteikumu sagatavošana un apstiprināšana MK, lai varētu uzsākties investīciju projektu atlases un īstenošana.

Šogad vēsturiski augstākais ES fondu

investīciju apjoms sniegtu Latvijas IKP pienesumu aptuveni 1 % apmērā.

“Pie šī brīža makroekonomiskajiem attīstības scenārijiem [tas] ir būtisks stimuls Latvijas ekonomikai,” norāda FM. Taču investīciju plānus var būtiski bremzēt “vidējā termiņā lēnā investīciju noteikumu sagatavošana un apstiprināšana”, tāpēc tā būs galvenā tēma 1.jūnija ES fondu tematiskajā ministru komitejā.

“Lai risinātu šobrīd aktuālo [uzņēmēju organizāciju izvirzīto – BNN] problēmjautājumu par Kompetences centru programmas projektu īstenošanu, esam sagatavojuši priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos MK noteikumos, precizējot interešu konflikta risku novēršanas risinājumus, un tuvākajā laikā virzīsim tos apstiprināšanai valdībā,” FM paziņojumā uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

FM atgādina: ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdz šī gada 31.martam tiek īstenoti 2426 projekti par visu pieejamo ES fondu finansējumu – 4,64 miljardiem eiro.

Jau pabeigti 1522 projekti par 1,64 miljardiem eiro (35,4 %) no ES fondu finansējuma – tai skaitā šī gada martā pabeigti 65 projekti par 77,3 miljoniem eiro – ar vislielāko ieguldījumu videi draudzīgas ekonomikas, sociālās iekļaušanas un Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas jomās. Projektu īstenotājiem kopumā izmaksāti 3,6 miljardi eiro. Līdz 2023. gada beigām projektos vēl prognozēts izmaksāt 379,6 miljonus eiro.

Savukārt ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā īpaši ir jāpaātrina nozaru ministriju darbs pie investīciju nosacījumu apstiprināšanas MK, lai jau šogad nodrošinātu 87 projektu iesniegumu atlases 2,7 miljardu eiro labklājības, izglītības, veselības, uzņēmējdarbības, būvniecības, vides un energoefektivitātes jomu pasākumos.

AF ieviešanā katru mēnesi dinamiski tiek uzsākti jauni AF projekti – līdz maija vidum kopā jau par 565 miljoniem eiro (31% no pieejamā finansējuma). Vienlaikus iestādēm ir jāpaātrina AF investīciju ieviešanas nosacījumu par 550 miljoniem eiro apstiprināšana MK iespējami ātrākai investīciju ieplūšanai Latvijas tautsaim

niecībā, brīdina FM. Tās relīzes pilnais oficiālais teksts ir atrodams šeit

Lasiet arī: Uzņēmēju organizācijas prasa valdībai nomainīt CFLA vadību un FM ierēdņus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas