Iespējams pieteikties mājokļa apkurē izmantotās elektroenerģijas sadārdzinājuma kompensācijai

Latvijas mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, no 1.novembra var aizpildīt pieteikumus energoresursu atbalsta saņemšanai, taču pagaidām aktivitāte nav liela, norāda SIA ZZ Dats direktors un www.ePakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris.

Kompensēti tiek rēķini, kas ir sagatavoti par pakalpojuma periodu kopš 2022.gada 1.oktobra un to sagatavošanas datums ir pēc 2022.gada 1.novembra.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka kompensēti tiek rēķini, kuros mēnesī patērētais elektroenerģijas apjoms pārsniedz 500 kWh, un elektroenerģijas cena pārsniedz 0.160 EUR/kWh.

Valsts atbalsta arī mājsaimniecības ar kombinētu apkuri, piemēram, ja tiek izmantota malkas apkure kombinācijā ar siltumsūkņa nodrošināto siltumu, bet tad nepieciešams iesniegt pieteikumu katram apkures veidam atsevišķi.

Nelielas iedzīvotāju daļas mājokļu vienā adresē ir vairākas mājsaimniecības ar nodalītu apkures sistēmu, piemēram, dvīņu mājās. Lai sniegtu atbalstu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam, šāda situācija ir ņemta vērā, un arī šo ēku visi īpašnieki vai lietotāji var vērsties pašvaldībā ar pieteikumiem atbalsta saņemšanai. Šādos gadījumos ir nepieciešams pieteikumus atbalsta saņemšanai iesniegt klātienē un bez pārējiem dokumentiem uzrādīt vēl ēkas inventarizācijas lietu, kurā pašvaldības darbinieks var pārliecināties par nodalītām mājsaimniecībām.

Sagaidāms, ka iedzīvotāju interese par jaunā veida energoresursu atbalsta saņemšanu, ja apkurē izmanto elektroenerģiju, būs zemāka nekā par cita veida kurināmā sadārdzinājuma kompensāciju, jo apkurē Latvijā to izmanto retāk, norāda Žeiris.

Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, mājsaimniecībām jārīkojas līdzīgi kā cita apkures veida pieteikumu iesniedzējiem – jāaizpilda pašvaldībai adresēts pieteikums. To iespējams paveikt attālināti portālā www.ePakalpojumi.lv vai klātienē pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumam ir jāpievieno elektroenerģijas rēķins.

Ja pieteikumu iesniedz īrnieks vai tiesiskais valdītājs, nepieciešams pievienot arī īres līgumu vai citu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu.

Kā norāda Žeiris, oktobrī pašvaldības no iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt energoresursu atbalsta sadārdzinājuma kompensāciju, reģistrējušas vairāk nekā 160 tūkstošus pieteikumu, savukārt no tiem 104 tūkstošus pašvaldības ir izvērtējušas un iedzīvotājiem kopš oktobra sākuma pārskaitīts atbalsts vairāk nekā 6,5 miljonu eiro apmērā.

Vairums iedzīvotāju vēlējās saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu 60 eiro apmērā par malku, neuzrādot čeku, taču šim atbalsta veidam paredzēts pieteikties vēl līdz novembra beigām un redzams, ka pakāpeniski samazinās pieteikumu skaits.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas