Inspekcija par jaunajiem vilcieniem: Jebkurai jaunai tehnikai ir tā saucamās “bērnu slimības”

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija noraida, ka tā būtu pavirši, bezatbildīgi vai neatbilstoši Eiropas Savienības (ES) prasībām izsniegusi atļauju laist tirgū Čehijas uzņēmuma “Škoda Vagonka” ražotos jaunos elektrovilcienus, norādīja inspekcijas pārstāvji, komentējot inspekcijas atbildību saistībā ar krīzi pasažieru pārvadājumos ar jaunajiem elektrovilcieniem.

Inspekcijā uzsvēra, ka izsniegtā atļauja elektrovilcienu laišanai tirgū nozīmē, ka darba kārtībā esošs vilciens atbilst ES un Latvijas normatīvu prasībām, un to drīkst izmantot Latvijas teritorijā. Šī atļauja neaptver konkrētā vilciena tehniskā stāvokļa pārbaudi pirms katra pārvadājuma.

Tāpat inspekcijā minēja, ka atļauja vilcienu laišanai tirgū, kas ir izsniegta “Škoda” ražotajiem elektrovilcieniem, nozīmē lēmumu, ko inspekcija pieņem, balstoties uz pamatotu pārliecību, ka projektēšanā, ražošanā un atbilstības novērtēšanā iesaistītie dalībnieki ir izpildījuši attiecīgās saistības un pienākumus, lai nodrošinātu atbilstību regulējumā ietvertajām prasībām.

Tādējādi atļauja dod iespēju transporta līdzekli laist tirgū un izmantot attiecīgajā telpā atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti atļaujā, skaidroja inspekcijā.

Tāpat inspekcijā norādīja, ka “Škoda” elektrovilcienu gadījumā tika saņemti visi apliecinošie dokumentālie pierādījumi, ka ražotājs un atbilstības novērtēšanas institūcijas ir izpildījušas visus normatīvos noteiktos pienākumus. Tādējādi inspekcija attiecībā uz “Škoda Vagonka” elektrovilcieniem darbojās tikai atļaujas laišanai tirgū izdevējiestādes lomā.

Vienlaikus inspekcijā atzīmēja, ka situācija ar jaunajiem elektrovilcieniem Latvijā neatbilst tai, ko gaidīja pasažieri un sabiedrība – jauno vilcienu ekspluatācijas sākšana ir saistīta ar papildu riskiem pārvadājumu nodrošināšanā.

Tāpat inspekcijā skaidroja, ka vilcienu ražošana, tā laišana tirgū un ekspluatācijas sākšana ir ilgs un sarežģīts process, piebilstot, ka ar braucienu sākšanu vilcienu pielāgošanas darbi nebeidzas, jo, kā rāda citu valstu pieredze, jebkurai jaunai tehnikai ir tā saucamās “bērnu slimības”, kuras garantijas laikā jānovērš ražotājam – “Škoda Vagonka”. Vienlaikus jāņem vērā, ka jaunie elektrovilcieni ietver arī jaunas tehnoloģijas, kuru darbības un vadības principi pat ļoti būtiski atšķiras no vecākās paaudzes vilcieniem.

Komentējot katra šī procesa dalībnieka atbildību, inspekcijā norādīja, ka ir jānošķir tehnisko noteikumu ievērošanas prasības no ērtības, paļāvības un uzticamības aspektiem.

Vienlaikus inspekcijā norādīja, ka šajā situācijā katram iesaistītajam dalībniekam ir jāveic atšķirīgi pienākumi – vilcienu ražotājam, kas ir “Škoda Vagonka”, ir jānovērš “bērnu slimības”, pārvadātājam jāpievērš lielāka uzmanība gan jauno vilcienu ikdienas tehniskajam stāvoklim, gan vilces līdzekļu vadītāju praktiskām apmācībām, iesaistot tajās “Škoda” pārstāvjus. Savukārt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam jānodrošina infrastruktūras pieejamība un peronu tīrība, īpaši sniega laikā, bet inspekcija savukārt uzrauga, lai iesaistītās puses pilda savus pienākumus, izmantojot drošības pārvaldības sistēmas.

Jau ziņots, ka pērn novembrī “Škoda Vagonka” saņēma nepieciešamo atļauju no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas jauno elektrovilcienu ekspluatēšanai tirgū. Savukārt decembra vidū “Pasažieru vilciens” sāka pasažieru pārvadājumus ar jaunajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti uz Latvijas dzelzceļa. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus regulāri piemeklē dažādas tehniskas problēmas, tāpēc ir būtiskas problēmas ar reisu nodrošināšanu.

Pirmie divi Čehijas uzņēmumā “Škoda Vagonka” ražoto jauno elektrovilcienu vagoni Rīgā tika nogādāti 2022.gada jūnijā. Visus 32 elektrovilcienus “Pasažieru vilciens” varētu saņemt līdz 2024.gada vidum. Pēc tam kompānija plāno ieviest intervāla grafikus elektrovilcienu maršrutos. Attiecīgi darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm.

Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no paaugstinātajām pasažieru platformām.

Visa projekta kopējās izmaksas paredzētas 257,889 miljonu eiro apmērā.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, un tās izveidošanas mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzībā un kontrolē.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas