IZM uzdots izstrādāt alternatīvus grozījumus iestājpārbaudījumu rīkošanai

Lai šogad izglītības iestādes varētu rīkot iestājpārbaudījumus, kā iepriekšm  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzdevusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Saeima alternatīvus grozījumus Vispārējās izglītības likumā, informē Saeimas preses dienests. 

IZM priekšlikumi jāizstrādā un jāiesniedz līdz 17.aprīlim Saiemā. 

No šī mācību gada pirmo reizi valsts pārbaudes darbi latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā pamatizglītībā tiek organizēti centralizēti. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam mācību priekšmetos, kuros skolēni kārto centralizētos eksāmenus, nevar tikt rīkoti iestājpārbaudījumi.

Plānots veidot vienotu pieeju uzņemšanai vidējās izglītības programmā, gan vidusskolās, gan valsts ģimnāzijās. Iepriekš ministrija rosinājusi noteikt, ka pamataizglītības sertifikāts apliecina vērtējumu valsts pārbaudījumā, kurā organizēts centralizētais eksāmens.

 Pamatizglītības sertifikātā uzrādītais mācību snieguma vērtējumus attiecīgajā mācību priekšmetā kalpotu kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai vidējās pakāpes izglītības programmās.

Komisijas sēdē

IZM pārstāvji skaidroja, ka šī gada centralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti, ļaus iegūt pilnāku ainu un pēc tam būs iespējams efektīvāk spriest par kārtību uzņemšanai vidējās pakāpes izglītības programmā. 

Tāpat alternatīvajā likumprojektā aicināts precizēt normas par dokumentiem, kurus Ministru kabineta (MK)  noteiktajā kārtībā saņem izglītojamie par vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, kā arī gadījumiem, kuros izglītojamajiem izsniedzama liecība.

Līdztekus komisijas sēdē tika skatīti arī grozījumi saistībā ar jautājumu par izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaitu klasē, kā arī izglītības iestāžu internātu organizatorisko struktūru. Deputāti vienojās, ka šie jautājumi skatāmi atsevišķi vispārējā kārtībā.

Plānots, ka alternatīvos grozījumus Vispārejās izglītības likumā komisija varētu skatīt trešdien, 19. aprīlī.

Izglītības komisijas priekšsēdētājas biedrs Čestlavs Batņa (AP) norādīja, ka komisija plāno lūgt grozījumus atzīt par steidzamiem un izskatīt Saeimas 20.aprīļa sēdē, lai jau maijā skolas varētu rīkot iestājpārbaudījumus. 

Lasiet arī: Gaidāmajam streikam pieteikušies jau vairāk nekā 26 000 pedagogu

 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas