KNAB slēdz pirmstiesas izmeklēšanu Rīgas satiksmes iepirkumu lietā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurora piekrišanu, ceturtdien, 25.maijā pieņēma lēmumu izbeigt kriminālprocesu par iespējamu divu bijušo valsts amatpersonu un vairāku uzņēmumu pārstāvju iesaisti koruptīvos noziedzīgos nodarījumos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, informē KNAB. 

Sākotnējā informācija norādīja uz to, ka Rīgas domes un Rīgas valsts pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības atbildīgās amatpersonas, ar kapitālsabiedrību saistītu uzņēmumu pārstāvji, kā arī Čehijas un Polijas uzņēmumu amatpersonas, iespējams, vienojās par nepieciešamajām darbībām, lai īstenotu kukuļošanu un kukuļošanas rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšanu.

Izmeklēšanas gaitā KNAB ieguva un pārbaudīja informāciju, kas norādīja uz fizisku personu atbalstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un finanšu plūsmas nodrošināšanā ar mērķi slēpt finanšu līdzekļu patieso raksturu un izcelsmi.

Pirmstiesas izmeklēšanā KNAB izmantoja daudzveidīgas analītiskās, operatīvās un izmeklēšanas darbības un metodes.

Tāpat KNAB pielietoja visus starptautiskās sadarbības mehānismus informācijas iegūšanai, proti, piesaistīja Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ekspertus atbalsta sniegšanai, izveidoja apvienoto izmeklēšanas grupu ar Čehijas Republikas tiesībsargājošām iestādēm un aktīvi sadarbojās ar Polijas Republikas izmeklēšanas iestādēm.

Kopumā KNAB  nosūtīja 22 tiesiskās palīdzības lūgumus un Eiropas izmeklēšanas rīkojumus uz 12 valstīm. 

Pieprasītās ziņas bija viens no svarīgākajiem informācijas avotiem, lai varētu sekmīgi noslēgt pirmstiesas izmeklēšanu.

Tā kā vairums ārvalstu institūciju bija kūtras vai formālas tiesiskās palīdzības lūgumu izpildē, pierādījumu iegūšanas iespējamība tika kavēta vai pilnībā izslēgta.

Neskatoties uz KNAB īstenotajām apjomīgajām izmeklēšanas darbībām un sadarbības mehānismiem, neizdevās iegūt pietiekamus pierādījumus kriminālprocesā iesaistīto personu saukšanai pie kriminālatbildības.

Ņemot vērā, ka Kriminālprocesa likums paredz, ka visas saprātīgās šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, KNAB ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurora piekrišanu pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2018.gada 12.novembrī par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem atbildība paredzēta kriminālatbildība. 

Izmeklēšanas gaitā, iegūstot papildu informāciju, kriminālprocess tika kvalificēts pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem, tostarp, par kukuļņemšanas organizēšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lielā apmērā organizēšanu un faktisku īstenošanu, kā arī dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas.

KNAB norāda, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtā informācija kalpojusi par pamatu četru citu KNAB kriminālprocesu uzsākšanai, no kuriem trīs noslēgušies ar ierosinājumiem uzsākt kriminālvajāšanu.

Tāpat KNAB iegūto informāciju pārsūtījis atbilstoši kompetencei izvērtēšanai Valsts policijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Eiropas Prokuratūrai un Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai.

KNAB pateicas Polijas Pretkorupcijas dienestam (CBA), OLAF, Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un citiem partnerdienestiem Latvijā un ārvalstīs par sniegto atbalstu. Neatkarīgi no KNAB pieņemtā lēmuma CBA aizvien veic izmeklēšanu savā uzsāktajā kriminālprocesā.

Lasiet arī: Ušakovu un Ameriku apsūdz kukuļņemšanā

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas