KP piedāvā pārskatīt kritērijus elektronisko sakaru pakalpojumu iepirkumos

Konkurences Padome (KP) izvērtējusi vairākas sūdzības saistībā ar eletronisko sakaru pakalpojumu publisko iepirkumu jomā, un secinajusi, ka kritēriji, pēc kādiem pasūtītāji izvērtē piedāvājumus, ir nepilnīgi. 

KP norada, ka esošajā mobilo sakaru pakalpojumā pastāv vairāki kvalitātes un pieejamības novērtēšanas kritēriji, taču katrs no tiem savā veidā ir nepilnīgs. «Līdz ar to nav pamatoti piešķirt izšķirošu nozīmi vienam kvalitātes novērtējuma kritērijam. Vēl jo vairāk, ja tas kādam no tirgus dalībniekiem nodrošina acīmredzamu priekšrocību pret citiem konkurentiem,» norāda KP pārstāvji. 

Tāpat KP skaidro, ka  var rasties konkurences neitralitātes pārkāpuma riski, ja, ir piešķirts vērtējuma svars tādiem kritērijiem kā bāzes staciju skaits un to skaits noteiktā radiofrekvenču diapazonā, tirdzniecības vietu skaits, kā arī atsevišķiem finanšu sadaļas kritērijiem.

KP arī neiesaka iekļaut kritēriju bāzes staciju skaitu vai to skaitu konkrētā radiofrekvenču diapanozonā, jo šis kritērijs viennozīmīgi nespēj nodrošināt labāko pakalpojuma kvalitati. 

Savukārt, attiecībā uz kritēriju par tirdzniecības vietu skaitu, KP pauž bažas par tā praktisko piemērojamību.

«Proti, pastāvošā prakse liecina, ka prasība par klientu apkalpošanas centru uzturēšanu netiek attiecināta uz visu līguma darbības laiku, bet gan tikai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi,

līdz ar to tā zaudē aktualitāti pēc iepirkuma līguma noslēgšanas,» pauž KP. 

KP aicina iepirkuma nolikumā paredzēt iespēju piešķirt vērtēšanas punktus par pakalpojuma grozu kopumā, nevis atsevišķām tā vienībām, ņemot vērā, ka maksa par pakalpojuma vienību – sarunas minūti, īsziņu, interneta megabaitu – praksē vairs netiek piemērota. «Līdz ar to konkurence par šīm vienībām nepastāv, jo visi pretendenti vienādi saņem augstāko punktu skaitu,» norāda Konkurences Padome. 

Līdztekus KP piedāvā izstrādāt elektronisko sakaru iepirkumu nolikumu un tehnisko specifikāciju, ņemot vērā  Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētās Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātās Publisko iepirkumu vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem.

SM vadlīnijās skaidrotas iepirkumu pasūtītāju prasību noteikšanas pamatprincipi, kā arī veicināta vienotā izpratne par mobilo un fiksēto sakaru tīkla pakalpojumu pieejamības, vērtēšanu, balstoties uz pretendenta iesniegtajām pārklājuma kartē, faktisko pakalpojuma nodoršināšanas kontroli līguma izpildes laikā un mobilo sakaru pakalpojumu kvalitāti, balstoties uz Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas mājaslapā publicēto informāciju. 

KP arī norāda, ka nepieciešams veidot iepirkumu nolikumos iekļaujamos kvalitātes kritēriju varācijas, tādejādi veicinot konkurenci elektronisko sakaru iepirkumos un  nodrošinot publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, un neradot konkurences neitralitātes pārkāpuma risku. 

«Darbojoties tirgū, publiskai personai pastāv īpaša atbildība ievērot konkurences neitralitāti, lai sabiedrības interesēs nepieļautu, ka tā deformē konkurenci,» skaidro KP pārstāvji.

KP ieskatā rīcība, kas ir pretēja konkurences neitralitātes principam, ilgtermiņā var novest pie privāto tirgus dalībnieku izstumšanas no tirgus, inovāciju kavēšanos, ierobežojot esošo uzņēmumu attīstību, un kavēt jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgū.

Lasiet arī: No valdības gaida straujākus uzlabojumus, brīdina eksperti

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas