Krāpšanās skandāla dēļ atkāpjās divi DU padomes locekļi

Daugavpils Universitātes (DU) padomes locekļi Vita Balode-Andrūsa un Toms Torims uzrakstījuši iesniegumu par atkāpšanos no šiem amatiem, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Balode-Andrūsa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu atkāpties, ņemot vēra radušos situāciju, kas saistīta ar DU iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) sociālā fonda līdzekļiem.

Saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā, IZM pieprasīja DU sniegt paskaidrojumus saistībā ar sākto kriminālprocesu par ES struktūrfondu līdzekļu iespējamo izkrāpšanu. IZM uzsver, ka tāda rīcība nav pieļaujama nevienā Latvijas izglītības iestāde vai zinātniskajā institūcijā.

DU gadījumā tas nozīmējot, ka nav bijusi pietiekama tās padomes uzraudzība. IZM atgādina, ka padomes pienākumi ir noteikti Augstskolu likumā – augstskolas padome tostarp uzrauga rektora darbu un iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti.

Jau ir ziņots, ka DU rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, kuram saistībā ar lietu par aizdomām par krāpšanos ar ES fondu līdzekļiem noteikts aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma, atbrīvots no DU padomes locekļa amata.

Balode-Andrūsa pauda, ka DU padome darbojas nepilnu gadu, bet tā laikā padome nav spējusi definēt kopēju platformu uz pārmaiņām vērstai universitātes attīstībai. «Pagājušās nedēļas notikumi vēl vairāk atspoguļoja padomes nespēju pieņemt konstruktīvus un pārdomātus lēmumus pat saistībā ar iespējamo noziedzīgo darbību Eiropas Savienības sociālā fonda projektos,» pauda padomes locekle. Kopumā Balode-Andrūsa «redzot lielu pievienoto vērtību» valsts finansēto augstāko mācību iestāžu padomēm, tomēr uzsver, ka esošā DU padomes sastāvā nav iespējas rast kopēju izpratni un redzējumu.

Kā fundamentālu problēmu VIŅA saskata «padomes locekļu interešu konfliktu».

Pēc Balodes-Andrūsas vārdiem, jau pirmajā sēdē 2022.gada 16.martā ticis aktualizēts jautājums par iespējamo interešu konfliktu diviem no trim senāta ievēlētajiem padomes locekļiem. Atbilstoši labas pārvaldības principiem, padomes locekļiem ir jāizvairās ne tikai no esošiem, bet arī no iespējamiem interešu konfliktiem.

«Tas ir viens no iemesliem, kādēļ lūdzu Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) tuvākajā laikā virzīt uz Ministru kabinetu likuma grozījumus, kas pēc būtības novērstu interešu konfliktu augstskolu padomēs. Šī brīža regulējums pieļauj rektora administratīvam personālam vienlaikus darboties padomē. Tātad speciālisti, kas veic darbu un ir atbildīgi par paveikto, arī paši sevi uzrauga,» pauda bijusī padomes locekle.

Viņa uzsvēra, ka pašlaik publiskā komunikācija padomes vārdā neatspoguļo padomes diskusijas un atšķirīgos viedokļus, kā arī lēmumus un balsojuma rezultātus.

Balode-Andrūsa uzsvēra, ka nav zaudējusi ticību DU un tās lomai Latvijas augstākās izglītības jomā. Viņa turas pie pārliecības, ka tikai ar investīcijām izglītībā, inovācijās un pētniecībā, kā arī pēc būtības īstenojot labas pārvaldības principus augstskolās, būs iespējams sasniegt augstu labklājības līmeni valstī.

Valsts prezidenta kancelejā informēja, ka Valsts prezidenta pārstāvis DU padomē Torims otrdien, 31.janvārī, iesniedza Valsts prezidentam oficiālu vēstuli, apstiprinot, ka vairs neredz iespēju turpināt pildīt viņam uzticētos augstskolas padomes locekļa pienākumus.

Torims norādījis, ka esošajā DU padomes sastāvā un darbības veidā viņam faktiski nav iespēju pildīt prezidenta uzticēto mandātu un strādāt pie uzstādīto virsmērķu sasniegšanas:

Efektīvs, kvalitatīvs un uz pārmaiņām vērsts padomes darbs nav iespējams,

tajā darbojoties locekļiem, kuri atrodas tiešā vai netiešā interešu konfliktā, vienlaicīgi ieņemot vadošus amatus DU. «Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu, pieņemt manu tūlītēju atkāpšanos no DU padomes locekļa amata,» iesniegumā uzsvēra Torims.

Pirmdien, 30. janvārī, ir notikusi DU Senāta sēde. Viens no tajā izskatāmiem jautājumiem bijis Par DU Senāta izvirzītajiem DU pārstāvjiem darbam Daugavpils Universitātes Padomē.

Ņemot vērā labas pārvaldības principus un procesa ietekmi uz DU publisko tēlu, Kudiņš ētisku apsvērumu dēļ ir lūdzis viņu atbrīvot no DU padomes locekļa amata, un DU Senāts ir nobalsojis par Kudiņa atkāpšanos, teikts DU paziņojumā.

Jau ir ziņots, ka vēstīja, ka Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru (EPPO) veic procesuālās darbības iepriekš sāktā kriminālprocesā Daugavpils universitātē aizdomās par iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā.

Kriminālprocesā vairākas personas, tostarp augsta līmeņa mācību iestādes amatpersona, tiek turētas aizdomās par krāpšanu saistībā ar mācību iestādei piešķirto Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējumu, mākslīgi palielinot publiskā iepirkuma specifikācijas izmaksas. Kopumā aizturētas četras personas. Izmeklētājiem ir aizdomas par iespējamu šo līdzekļu daļēju novirzīšanu uz uzņēmumiem citās valstīs.

Kriminālprocesā, kas kvalificēts par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, turpinās procesuālās darbības un policija plašākus komentārus nesniedz.

Kudiņš iepriekš ir norādījis, ka viņš sniedzis liecības un arī kratīšanas laikā nekā nav kavējis izmeklēšanas darbības. Otrdien, 24.janvārī, plksten septiņos rītā, kad sākās kratīšana, Kudiņam tika izņemts mobilais telefons un visa pārējā elektroniskā aparatūra. Kratīšanā tika meklēti dokumenti saistībā ar šo lietu, bet netika atrasti – ne mājās, ne darbavietā.

Trešdienas, 25.janvāra, laikā Kudinš ticis atbrīvots, tomēr kā drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma.

[Vita Balode-Andrūsa ir Latvijas dzelzceļa valdes locekle, kas pārzina uzņēmuma finanses. DU padomē bija ar Ministru kabineta lēmumu nozīmētā «sabiedrības pārstāve». LDz preses dienestā viņas foto neatradās, tādēļ tas aplūkojams šeit – BNN.]

Lasiet arī: Daugavpils Universitāti tur aizdomās par krāpšanos ar ES līdzekļiem

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas