Latvijā pieaug tautības ieraksta nomaiņa

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments informē, ka 2022.gadā tautības ierakstu maiņa tikusi veikta 125 cilvēkiem. Tas ir piecas reizes vairāk nekā 2021.gadā, kad tautības ieraksta maiņa tika veikta vien 20 cilvēkiem.

Visvairāk personas atteikušās no krievu tautības ieraksta, mainot to uz tautības ierakstu, kas ir citām personām viņu dzimtā. Visvairāk personas mainījušas tautības ierakstu uz «latvietis» vai «latviete».

Pērn palielinājies arī vārdu, uzvārdu mainījušo personu skaits. Dzimtsarakstu departaments 2022.gadā ir pieņēmis 1977 lēmumus par atļauju vārda vai uzvārda maiņai (2021.gadā – 1561). Lielākā daļa personu (aptuveni 1 700) vēlējušās mainīt uzvārdu.

Vārda maiņu 2022.gadā personas visbiežāk vēlējušās veikt, kā iemeslu norādot, ka vārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā. Savukārt uzvārdu visbiežāk personas mainījušas, lai atgūtu sava dzimtā vai pirmslaulības uzvārdu, iegūtu savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā vai iegūtu vai pievienotu sava laulātā uzvārdu.

Vienlaikus 2022.gadā palielinājies noslēgto laulību skaits – 12 110 (2021.gadā – 10 824),

kas visbiežāk reģistrētas Rīgā, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī.

Turklāt pērn ir samazinājies mirušo personu skaits – 30 349 (2021.gadā – 33 591), kā arī dzimušo personu skaits – 15 925 (2021.gadā – 17 003). Tāpat 2022.gadā tika reģistrēti arī daži unikāli piešķirti vārdi jaundzimušajiem: Kai, Taigers, Ēšs, Manalo, Sundars, Mināle, Čampakalata, Šadia, Lika, Vesna un citi.

Lasiet arī: Pērn 6% Latvijas iedzīvotāju bija komunālo maksājumu parādi

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas