Janvārī rūpniecības ražojumu apjoms samazinājies par desmito daļu

Šā gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 9,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ražošanas apjoma kritums bija apstrādes rūpniecībā – par 6,1%, tāpat arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 20,8%.

Arī elektroenerģijas un gāzes apgādē bija kritums par 20,8%,

mazinoties koģenerācijā ražotās elektroenerģijas apjomam un gāzes piegādei patērētājiem.

Ražošanas apjoms samazinājās poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 34,6%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 27,8%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 21,9%, kā arī automobiļu, piekabju un puspiekabju (automobiļu detaļu un piederumu) ražošanā – par 9,1%.

Produkcijas apjoms saruka arī divās pēc īpatsvara lielākajās nozarēs:

koksnes un koka izstrādājumu ražošanā un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (attiecīgi par 4,7% un 14,2%).

Būtisks produkcijas apjoma kāpums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē – par 48,9 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 43,4 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 11,3 %.

Šā gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,3%. Ražošanas apjoma kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 32,7%; apstrādes rūpniecībā – par 1,0%. Savukārt ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē ir pieaugums par 4,3 %.

Apstrādes rūpniecības apgrozījums 2023. gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada janvāri, pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās auga par 8,8%. Apgrozījums vietējā tirgū auga par 21,3%; eksportā – par 3,5% (tai skaitā eirozonā – par 5,3%, ārpus eirozonas – par 2,0%).

Šā gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem pieauga par 3,8%. Apgrozījums vietējā tirgū auga par 6,7% un eksportā – par 2,3% (eirozonā – par 7,2%, ārpus eirozonas bija kritums par 1,6%).

Rūpniecības produkcija tiek aprēķināta, summējot konkrētā mēnesī pārdoto pašražoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

«Rūpniecības apgrozījums» ir konkrētā mēnesī pārdotā pašražotā produkcija un sniegtie rūpnieciskie pakalpojumi. Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

Lasiet arī: Pērn Latvijā IKP pieaudzis par 2,0%

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas