Mājsaimniecībām atbalsts elektroenerģijas pieauguma kompensācijai rēķinos būs redzams novembrī

Atbalstu par elektroenerģijas izmaksām laika periodā no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecības saņems automātiski – elektroenerģijas tirgotāji to piemēros rēķinos par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju, respektīvi, mājsaimniecībām atbalsts rēķinos būs redzams novembrī, taču atsevišķos gadījumos tas tiks aprēķināts decembrī, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Ministru kabinets (MK) šodien, 18.oktobrī, apstiprināja grozījumus MK 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas tirgotājs piemēros maksas samazinājumu elektroenerģijas lietotājiem un saņems valsts kompensāciju par piemēroto maksas samazinājumu.

Līdz ar apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos noteikts pārejas periods tirgotājiem, lai tie nepieciešamības gadījumā pielāgotu savu IT sistēmu, kas ļautu efektīvi piemērot saviem galalietotājiem maksas samazinājumu.

Tādējādi atbalstu par oktobri un novembri tirgotājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs piemērot decembra rēķinā, savukārt pēc tam – katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju.

Ja tirgotājam šāds pārejas mehānisms nav nepieciešams, maksas samazinājums ir iekļaujams jau sākot ar novembra rēķiniem. Vienlaikus, izmantojot šo pārejas mehānismu, tirgotāja novembrī izsniegtajos rēķinos par oktobri ir jāatspoguļo informācija, ka atbalsts par oktobri tiks piemērots decembra rēķinā, lai lietotājs būtu informēts, kādēļ normatīvajos aktos noteiktais atbalsts rēķinā nav vēl piemērots, norāda EM.

Jau iepriekš BNN ziņoja, ka no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai visām mājsaimniecībām pirmām 100 kilovatstundām (kWh) ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh, un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai.

Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē – 50% no cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro/kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro/kWh.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikts, ka lietotājam ir jāsaņem maksas samazinājums arī tajos gadījumos, kad lietotājs norēķinās par elektroenerģiju ar izlīdzināto maksājumu.

Tāpat noteikts, ka neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma veida maksas samazinājumu lietotājiem jāaprēķina, izmantojot vidējo svērto maksu par patērēto elektroenerģiju.

Vienlaikus noteikumos atrunāta kārtība, kādā mājsaimniecību lietotāji var saņemt maksas samazinājumu tajos gadījumos, kad apsaimniekotājs ir noslēdzis vienu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar tirgotāju par visu daudzdzīvokļu māju, ņemot vērā, ka visai mājai ir viens elektroenerģijas pieslēgums. Kā norāda EM, šādā gadījumā apsaimniekotājam ir jāiesniedz apliecinājums tirgotājam par šādu situāciju un turpmāk katru mēnesi jāinformē, cik daudz mājsaimniecību lietotāju apsaimniekotājs apkalpo un kāds ir katras mājsaimniecības iepriekšējā mēneša patēriņš.

Lasiet arī: BNN vaicā | Elektroenerģija – kāpēc ir tā, kā ir?

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas