Negodīgas tirdzniecības prakses aizliegums jāievēro arī griezto ziedu, dārzeņu un puķu sēklu tirgotājiem

Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu ir jāievēro arī griezto ziedu, dārzeņu un puķu sēklu tirgotājiem, skaidro Konkurences padomes (KP) pārstāvji.

Vienlaikus KP aicina informēt par iespējamām aizliegtām darbībām tirdzniecībā un par likuma noteikumu neievērošanu, ko īsteno griezto ziedu, dārzeņu un puķu sēklu, kā arī puķu sīpolu, gumu, dārzeņu un ogu stādu, koku un krūmu stādu, puķu podiņos, kā arī dekoratīvo zaļumu iepircēji jeb tirgotāji, ja tādas tiek novērotas.

KP atzīmē, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) regulējumā grieztie ziedi ir uzskaitīti kategorijā Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi, likuma tvērumā grieztie ziedi ir vērtējami kā lauksaimniecības produkti.

Līdzīgi arī dārzeņu un puķu sēklas, kas uzskaitītas kategorijā Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām; salmi un rupjā lopbarība, likuma kontekstā vērtējamas kā lauksaimniecības produkti.

Līdz ar to audzētājs jeb ražotājs ir lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājs un tiek aizsargāts no negodīgas tirdzniecības prakses veidiem no tā audzēto produktu tirgotājiem. Turpretī ziedu vai dārzeņu un puķu sēklu tirgotājs, kas tos pērk tālākai pārdošanai, tostarp patērētājiem, ir  «pircējs» un tam ir saistoši likumā paredzētie aizliegumi, kas ierobežo pircēja negodīgu tirdzniecības praksi.

Likumā ir uzskaitītas aizliegtās darbības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi un neatbilst prasībām par labticību un godprātību darījumos, ko ziedu, dārzeņu un puķu sēklu pircējiem ir aizliegts piemērot attiecībās ar piegādātājiem. Daļa no praksēm ir ierindotas  «melnajā sarakstā», kas ir aizliegtas jebkurā situācijā, un daļa –  «pelēkajā sarakstā», kas ir aizliegtas, ja vien attiecīgie nosacījumi nav iepriekš skaidri un nepārprotami paredzēti rakstveida līgumā starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju un pircēju.

«Melnajā sarakstā», piemēram, ir iekļauts aizliegums pieprasīt maksājumus, kas nav saistīti ar preču pārdošanu, nepārdoto preču atdošana atpakaļ,

ja vien tās nav nekvalitatīvas preces, jaunas un patērētājiem nezināmas preces, pasūtījuma atcelšana vai maiņa pēdējā brīdī un citi.

Savukārt  «pelēkajā sarakstā» ir iekļauti aizliegumi pieprasīt maksu par reklāmu, mārketingu, loģistikas pakalpojumiem un citi aizliegumi. Papildus minētajiem negodīgas tirdzniecības prakses veidiem, likumā ir uzskaitītas aizliegtas darbības attiecībā uz norēķinu termiņiem par piegādātām lauksaimniecības un pārtikas precēm.

Latvijā tirgo ne tikai vietējo audzētāju ziedus, bet arī citās ES valstīs un ārpus ES izaudzētus ziedus.

Tāpat tiek tirgotas gan Latvijā, gan ārpus tās sēšanai paredzētās dārzeņu un puķu sēklas.

KP norāda, ka griezto ziedu iepircējam jeb ziedu tālāk tirgotājam, kas saimniecisko darbību veic Latvijā, ir jāievēro likums gan attiecībā uz piegādātāju, kas audzējis tās ES, gan attiecībā uz piegādātāju, kas audzējies tās ārpus ES. Tādējādi griezto ziedu piegādātāji visos piegādes ķēdes posmos būs aizsargājami no aizliegto negodīgas tirdzniecības prakses veidu minimālā saraksta, kas noteikts ES direktīvā par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē un pārņemts likumā.

Līdzīgi godīgas tirdzniecības principi ir attiecināmi arī uz dārzeņu un puķu sēklu, puķu sīpolu, gumu, dārzeņu un ogu stādu, koku un krūmu stādu, puķu podiņu, kā arī dekoratīvo zaļumu tirgotājiem, kas ir “pircēji” likuma izpratnē, un tiem ir saistoši likumā paredzētie aizliegumi, kas ierobežo iepircēja negodīgu tirdzniecības praksi.

Lasiet arī:Sadales tīkls ar saules paneļiem aprīkos līdz 700 transformatoru apakšstaciju 10,3 miljonu eiro vērtībā

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas