Norvēģu nodokļi apmaksājot kampaņas pret ilgtspējīgu degvielu un kurināmo

Lietuvas Atjaunojamās enerģijas federācijas prezidents Martins Nagevičs (Martynas Nagevičius) ziņo, ka  uzņēmēju asociācijas, kas pārstāv Eiropas Savienības atjaunojamās enerģijas un lauksaimniecības nozares, aicina Norvēģijas Attīstības sadarbības aģentūru (NORAD) pārskatīt tās atbalstu nevalstiskajai organizācijai Transport & Environment (T&E).

Šajā atklātajā vēstulē, ko parakstījušas vairāk nekā 20 apvienības, ir apgalvots, ka minētā organizācija veikusi mērķtiecīgas un maldinošas kampaņas pret biomasas un ilgtspējīgas šķidrās biodegvielas izmantošanu. NORAD ir viens no galvenajiem T&E finansētājiem, tapēc šī aģentūra tiek mudināta pārskatīt Norvēģijas nodokļu maksātāju naudas izmantošanu.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem T&E datiem, NORAD katru gadu piešķir 9 miljonus Norvēģijas kronu (aptuveni EUR 820 000) T&E finansēšanai laikposmā no 2021. līdz 2025.gadam. Tas ir papildus citiem līdzekļu devējiem, piemēram, Eiropas Komisijai vai Vācijas Vides ministrijai.

«NORAD apgalvo, ka tās mērķis ir veicināt iniciatīvas, kas mazina klimata pārmaiņu ietekmi. Tomēr mēs esam nobažījušies, ka NORAD, kas ir Norvēģijas nodokļu maksātāju finansēta aģentūra, atbalsta T&E – organizāciju, kas cenšas diskreditēt atjaunojamos enerģijas avotus, piemēram, biodegvielu un biomasu, kas ir svarīgi ES klimata pārmaiņu politikai un enerģētiskajai neatkarībai», rakstīts atklātajā vēstulē.

Asociācijas uzskata, ka

NORAD finansējums ļauj T&E lobēt pret ES pieņemto tiesību aktu politiku,

jo ES likumdevēji vairākkārt ir apstiprinājuši savu atbalstu ilgtspējīgas biodegvielas izmantošanai, lai aizstātu fosilo degvielu.

Vēstules parakstītāju ieskatā, T&E cenšas diskreditēt ilgtspējīgas šķidrās biodegvielas izmantošanu transporta nozarē, ignorējot zinātniski pierādītas biodegvielas priekšrocības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā transporta nozarē un dekarbonizācijā.

«Satraucoši ir tas, ka T&E agresīvi popularizē e-mobilitāti kā vienīgo alternatīvu fosilajai degvielai transporta nozarē un aicina atteikties no citām atjaunojamām degvielām jau šobrīd. T&E būtu jāapzinās, ka – tā kā ES transporta tirgū pašlaik dominē vieglie automobiļi ar iekšdedzes dzinējiem – atteikšanās no biodegvielām tikai palielinātu fosilās degvielas izmantošanu ES transporta nozarē,» raksta atklātās vēstules autori.

Turklāt šīs asociācijas ir nobažījušās, ka

dažas vides aizsardzības NVO arī iestājas par to, lai koksnes biomasa netiktu atzīta kā atjaunojamā enerģija,

tādējādi atbalstot fosilā kurināmā izmantošanu apkurei. NVO, kas aktīvi atbalsta šo nostāju, galīgais mērķis ir izslēgt biomasu no atjaunojamo energoresursu saraksta no 2030.gada. Tādējādi biomasa tiktu pielīdzināta fosilā kurināmā dedzināšanai, būtiski iedragājot biomasas sektoru, kas ir nozīmīgs siltuma piegādātājs daudzās Eiropas ziemeļu un austrumu valstīs.

«Ir svarīgi uzsvērt, ka biomasas aizstāšana ar elektriskajiem siltumsūkņiem siltumapgādes nozarē nav iespējama – vienīgā alternatīva ir dabasgāze. Tas pats attiecas uz biodegvielu – to, visticamāk, vidējā termiņā nevar aizstāt ar elektriskajiem transportlīdzekļiem. Gluži pretēji, biodegvielas izmantošanas samazināšana ievērojami palielinātu naftas degvielu īpatsvaru transporta nozarē,» raksta asociācijas.

Šo vēstuli parakstīja vairāk nekā 20 asociācijas, kas pārstāv ES atjaunojamās enerģijas un lauksaimniecības nozares: Pasaules Biomasas asociācija, Eiropas atjaunojamā etanola asociācija ePURE, Zviedrijas bioenerģijas asociācija SVEBIO, Vācijas biodegvielas rūpniecības asociācija un asociācijas no Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Lasiet arī: Protestē pret iespējamu EP aizliegumu šķeldas apkurei

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas