Pārejai uz mācībām valsts valodā plāno ikgadēju finansējumu mācību līdzekļu nomaiņai

Lai īstenotu pāreju uz izglītības satura īstenošanu tikai latviešu valodā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas paredz valsts papildfinansējumu pakāpeniskai mācību līdzekļu nomaiņai 1.-6.klasēs, vienlaikus no valsts budžeta nodrošinot mācību līdzekļus mazākumtautības valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei.

Mērķa īstenošanai mācību līdzekļu iegādei papildu finansējums šim gadam tika plānots 253 609 eiro apmērā. Pēc IZM aplēsēm, nākamajam gadam būs nepieciešami 299 518 eiro, 2025.gadā – 356 477 eiro, bet 2026.gadā un turpmāk ik gadu – 183 927 eiro.

Papildu finansējums mācību līdzekļiem, to nomaiņai un papildināšanai 1.-6.klasei paredzēts līdz 2026.gada 31.septembrim jeb 2025./2026.mācību gada beigām, kad noslēdzas pārejas posms uz mācību satura īstenošanu valsts valodā.

Atbilstoši IZM iecerei, papildu finansējums mācību līdzekļu iegādei mazākumtautības valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei no šī gada 1.septembra izglītojamajiem pirmsskolā un vispārējās izglītības pamatizglītības programmās 1., 4. un 7.klasēs, bet ar 2024.gada 1.septembri finansējums tiks atvēlēts arī mācību līdzekļu iegādei 2., 5. un 8.klasei. Savukārt no 2025.gada 1.septembra finansējums tiks piešķirts pirmsskolai un vispārējās izglītības pamatizglītības programmās no 1. līdz 9.klasei.

Arī finansējums mācību līdzekļu iegādei vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanai no 1. līdz 6.klasei tiks piešķirts pakāpeniski. No šī gada 1.septembra vispārējās izglītības pamatizglītības programmā 1. un 4.klasē, no 2024.gada 1.septembra – 2. un 5.klasē, bet no 2025.gada 1.septembra – 3. un 6.klasē.

Ministrija finansējumu mācību līdzekļu iegādei kārtējam kalendāra gadam aprēķinās, pamatojoties uz pašvaldības, valsts augstskolu un privāto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas, ievadīto informāciju par izglītojamo skaitu uz iepriekšējā gada 1.septembri. Finansējums tiks sadalīts izglītības iestāžu dibinātājiem līdz 1.maijam.

Turpretim pašvaldībām būs jānodrošina no sava budžeta mācību līdzekļus bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam pirmsskolas izglītības programmu apguvei, kā arī piedalās pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu finansēšanā no sava budžeta saskaņā ar Izglītības likumā noteikto.

2023./2024.mācību gadā 136 pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā privātajās izglītības iestādēs, īstenos mazākumtautību izglītības programmas.

Tas ir 27,3% no kopējā pirmsskolas izglītības iestāžu skaita. Tajās 13 345 bērni apgūs pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmu.

Savukārt izglītības iestādes, kas īsteno mazākumtautību pamatizglītības programmu, ir 129 jeb 20,4% no kopējā skolu skaita. Savukārt skolēnu skaits, kas apgūst pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu, ir 43 258 jeb 19,5% no kopējā skolēnu skaita.

Lasiet arī: IZM rosina veidot atsevišķu finanšu programmu austrumu pierobežas skolu saglabāšanai

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas