Pēc akciju iegādes ASV investīciju uzņēmumam Blackstone pieder 80,05% Luminor Holding akciju

No Nordea iegādājoties 11,6% Luminor Holding akciju, ASV investīciju uzņēmums Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu vadītajam konsorcijam tagad pieder 80% Luminor Bank mātesuzņēmuma – Luminor Holding – akciju, informē Luminor bankas pārstāvji.

2018.gadā DNB Bank ASA (DNB) un Nordea Bank Abp (Nordea) noslēdza vienošanos par 60,1% sev piederošo Luminor Holding akciju pārdošanu Blackstone pārvaldītam privātā kapitāla fondu konsorcijam.‏

DNB un Nordea katrs saglabāja 19,95% akciju, un Blackstone izrādīja interesi turpmākajos gados iegādāties Nordea atlikušo akciju daļu, informē Luminor banka.

2021.gada decembrī Blackstone no Nordea iegādājās 8,4% Luminor Holding akciju, savukārt šobrīd Blackstone iegādājas atlikušās 11,6% Nordea akcijas.

Šobrīd Blackstone pieder 80,05% Luminor Holding akcijas, savukārt DNB arī turpmāk piederēs atlikušie 19,95%.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas