Pētniecībā un inovācijās ES divos gados ieguldīs 13,5 miljardus eiro

Eiropas Komisija otrdien, 6.decembrī, pieņēma galveno pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa 2023.–2024.gada darba programmu, ziņo tās pārstāvniecība Latvijā.

Tas nozīmē, ka aptuveni 13,5 miljardi eiro tiks atvēlēti, lai Eiropā atbalstītu pētniekus un novatorus un meklētu revolucionārus risinājumus vidiskajām, enerģētikas, digitālajām un ģeopolitiskajām problēmām.

Šis finansējums palīdzēs ES sasniegt klimata mērķus, palielināt energoapgādes noturību un attīstīt digitālās pamattehnoloģijas.

Tas arī ļaus veikt mērķorientētas darbības, kuru nolūks ir sniegt atbalstu Ukrainai, palielināt ekonomikas noturību un veicināt ilgtspējīgu atveseļošanu no Covid–19 pandēmijas. Ar pētnieku un novatoru plašāku līdzdalību visā Eiropā, lielāku mobilitāti un finansējumu pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūrai tas palīdzēs izveidot spēcīgāku Eiropas pētniecības un inovācijas ekosistēmu.

Pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ES Finansējuma un iepirkumu portālā tiek izsludināti 2022.gada 7.decembrī. Pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa informācijas dienas, kas paredzētas potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem, notiek no 2022.gada 6.decembra līdz 2023.gada 16.februārim.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas