Pildot vienošanos, valdība palielina pirmsskolas pedagogiem zemāko darba algas likmi

Pirmsskolas izglītības pedagogiem sākot ar 2023.gada 1.janvāri par 100 eiro tiks palielināta zemākā samaksa par darba algas likmi, sasniedzot 1 070 eiro, tā šodien, 13.decembrī, lēmusi valdība.

Izpildot pedagogu izvirzītās prasības, par kurām tika panākta vienošanās pirms plānotā streika šī gada septembrī, šodien Ministru kabinets atbalstīja finansējuma piešķiršanu gandrīz 60 miljonu eiro apmērā 2023.gadā un vairāk nekā 60 250 000 eiro 2024.gadā un turpmāk, norāda Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Pirmsskolas izglītības pedagogiem sākot ar 2023.gada 1.janvāri par 100 eiro palielinās zemākā samaksa par darba algas likmi, sasniedzot 1 070 eiro, tādējādi turpina sarukt pirmsskolas pedagogu vienas stundas darba samaksas atšķirība salīdzinājumā ar pārējām izglītības pakāpēm. Vienlaikus, sākot ar 2023.gada 1.septembri, tiek noteikts slodzes sastāvs, kas paredz 34 stundas nodarbību vadīšanai un sešas stundas citu pienākumu veikšanai, šī brīža četru stundu vietā.

Savukārt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, sākot ar 2023.gada 1.septembri, zemākā mēneša darba algas likme tiek palielināta uz 1 080 eiro, vienlaikus nosakot 36 stundu darba nedēļu.

Tāpat grozījumi noteikumos paredz, ka, sākot ar 2023.gada 1.septembri, skolotāju nedēļas slodzi veido līdz 65% mācību stundu vadīšana un ne mazāk par 35% – pārējie pienākumi.

Tāpat arī paredzēts, ka izglītības iestādes vadītājs un pedagogs var vienoties arī par citu darba slodzes sadalījumu.

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem noteikta 1 320 stundu darba slodze gadā, sabalansējot kontaktstundas un citus pedagoga pienākumus. Apstiprinātie MK noteikumu grozījumi paredz papildu finansējumu 11% apmērā salīdzinājumā ar 2022.gada profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas dotāciju.

Profesionālās ievirzes pedagogiem darba slodze nedēļā saglabājas 30 stundas, no kurām četras stundas ir paredzētas, lai sagatavotos nodarbībām un citu pienākumu veikšanai. Izglītības iestādes vadītājs un profesionālās ievirzes pedagogs saglabā tiesības vienoties arī par citu slodzes sadalījumu, bet kontaktstundu un pārējā darba laika proporcija nedrīkst būt zemāka par šobrīd noteiktajām 28 un divām stundām.

Grozījumi MK noteikumos palielina arī valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, paredzot papildu finansējumu pedagogu darba slodzes sabalansēšanai, samaksai par papildu stundām cita pedagoģiskā darba pienākumu veikšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.

Līdz 2023.gada 1.septembrim papildu finansējums tiek paredzēts galvenokārt slodzes līdzsvarošanai,

taču, ja tas nav iespējams, tad arī likmes kāpināšanai līdz 60% pret šobrīd noteikto zemāko likmi (līdz šim likmi varēja kāpināt līdz 50%).

Plānotā zemākās darba algas likmes paaugstināšana, saistībā ar 1,5 līdz četrus gadus veco bērnu izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksas nodrošināšanu, radīs ietekmi uz pašvaldību budžetiem – pēc IZM aplēsēm – indikatīvi 12 326 976 eiro 2023.gadam un turpmāk ik gadu.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas