Prokuratūra ierosinās jaunus kriminālprocesus Jēkabpils slepkavības lietā

Prokuratūra plāno sākt jaunus  kriminālprocesus pret Jēkabpils slepkavības lietā aizdomās turēto Leonu Rusiņu, kā arī papildus tiks izvērtēti divu prokuroru  iespējamie disciplinārie un viena prokurora iespējamie ētikas normu pārkāpumi, informē prokuratūras pārstāve Ieva Šomina. 

Šomina norāda, ka pārbaudes laikā tika izvērtēta atbildīgo amatpersonu rīcības likumība, pamatotība un savlaicīgums, šajā lietā.

Ģenerālprokuratūras pārbaude par materiāliem un kriminālprocesiem, kuros kā vainīgā persona ir norādīts Rusiņš ir noslēgusies. 

Lai izdarītu objektīvus secinājumus, pārbaudes laikā pieņemta virkne paskaidrojumu no kriminālprocesus veikt pilnvarotajām amatpersonām tostarp par savstarpējo sadarbību un komunikāciju par cietušās 2022.gada 15.septembra prokuratūrā iesniegtā iesnieguma virzību, tā izskatīšanas rezultātiem un kontroli, kā arī par prokurora komunikāciju ar cietušās juridiskās palīdzības sniedzēju. Pārbaudes laikā veikti vairāki prokurora reaģēšanas pasākumi.

Šomina skaidro, ka ģenerālprokuratūra ir ierosinājusi divas krimināllietas tostarp par Rusiņa iespējamie izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem – vajāšanu un draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesa bojājumu – pret cietušo tirdzniecības centra Sēlija stāvlaukumā.

Prokuratūrā turpinās pārvaldības procesu pārskatīšana un pilnveide. Tiek pārskatīti un vērtēti iekšējie tiesību akti.

Jūlija beigās ir papildināts un precizēts iepriekšējais normatīvais akts -ģenerālprokurora rīkojums -, uzdodot prokuroriem nekavējoties, no kriminālprocesa uzsākšanas dienas, iesaistīties kriminālprocesa īstenošanā, nolūkā nekavējoties nodrošināt izmeklēšanas kvalitāti un efektivitāti, arī tādos kriminālprocesos, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, ja tas izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto.

Vairāki metodiskie materiāli, kas vērsti uz kvalitatīvu un efektīvu kriminālprocesa īstenošanu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, prokuratūrā jau iepriekš esot izstrādāti.

Piekļuve šiem metodiskajiem materiāliem kopš 2023.gada aprīļa ir nodrošināta arī Valsts policijas atbildīgajām amatpersonām un kriminālprocesu veikt pilnvarotajām amatpersonām.

Līdztekus ir  sagatavots un maija beigās  Valsts policijas (VP) priekšniekam, kā arī visiem prokuroriem izsūtīts metodiskais materiāls “Par Krimināllikuma 168.1 panta noziedzīga nodarījuma sastāva esamību”.

Ņemot vērā, ka kriminālprocesos, kuros tiek izmeklēti noziegumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, kriminālprocesu veicošai amatpersonai ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas un izpratne psiholoģijā, jāizprot vardarbīgās personas un no vardarbības cietušās personas uzvedība, secināts, ka visās prokuratūras struktūrvienībās atsevišķiem prokuroriem jānosaka specializācija arī kriminālprocesos par vardarbību ģimenē, pirms tam viņiem nodrošinot atbilstošas papildu apmācības.

Tāpat ģenerālprokurors Juris Stukāns ir iesniedzis priekšlikumus premjeram Krišjānim Kariņam (JV) saistībā ar sabiedrības aizsardzību pret  vardarbību nodrošināšanai, ietverot priekšlikumus veikt grozījumus konkrētos Krimināllikuma Sevišķās daļas pantos, Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likuma punktos, gan arī Ministra kabineta noteikumos.

Vienlaikus priekšlikumos uzsvērta nepieciešamība regulāri veikt sociālās kampaņas, kuru mērķa auditorija ir vardarbības upuri un varmākas.

Kā arī nepieciešams izveidot  tīmekļvietni, kurā vienkopus ir skaidra un detalizēta informācija par šo personu tiesībām, kā arī iespējām saņemt visa veida profesionālu palīdzību.

BNN jau vēstīja, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.

Pagaidām Rusiņš nav atrasts, taču policija neizslēdz iespēju, ka viņš ir izdarījis pašnāvību. 

Lasiet arī: 

 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas