RD pieteikumus par energoresursu pabalstu varēs iesniegt līz aprīļa beigām

Pieteikumus par Energoresursu atbalstu – par apkuri ar malku, granulām, briketēm, sašķidrināto naftas gāzi un dīzeļdegvielu iedzīvotāji var vēl paspēt iesniegt galvaspilsētas pašvaldībai līdz aprīļa beigām, informē Rīgas dome (RD). 

RD norāda, ka aprīlis ir pēdējais mēnesis, kad šāda veida atbalsts būs pieejams Rīgas iedzīvotājiem. Tāpat RD informē, ka iesniegumus par atbalstu mājsaimniecībām, kas apkurina mājokli ar elektroenerģiju varēs iesniegt vēl līdz 31. maijam.

Par vienu apkures veidu mēnesī iedzīvotāji var iesniegt tikai vienu pieteikumu, tāpēc, ja aprīlī būs jau ieniegti dokumenti par konrētu apkures veidu, papildus vairāk nebūs iespējams iesniegt. RD atgādina, ka vienā iesniegumā ir iespējams apvienot vairākus maksājumu dokumentus, tāpēc iedzīvotāji aicināti pievienot iesniegumam visus čekus par apkuri ar attiecīgo kurināmā veidu. 

Pēc aprīļa iesniegumus pašvaldība vairs nebūs tiesīga pieņemt.

Pieteikumus atbalstam pašvaldībā iedzīvotāji var iesniegt elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē jebkurā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietām, iepriekš piesakoties. 

Pieteikties atbalstam var mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, tiesiskais valdītājs, īrnieks vai pārvaldnieks, kas apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar individuālo siltumapgādes sistēmu, ne biežāk kā reizi mēnesī.

Pieteikumā ir jānorāda vārds uzvārds, personas kods, kontakinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta Nr., kurā ieskaitāms atballsts mājsaimniecībai. 

Papildus jāpievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgās informācijas nav Zemesgrāmatā, un mājokļa īpašumu apsaimniekošanas līgumu. Tāpat ir jāpievieno maksājumu apliecinošus dokumentus (rēķins, maksājuma uzdevums) vai elektrības rēķinu (atbalstam par mājokļa apkuri ar elektroenerģiju ir nepieciešams iesniegt tikai rēķinu, maksājumu apliecinošus dokumentus nevajag).

Pieteikuma iesniedzējam ir jāapliecina, ka mājoklī ir attiecīgais apkures veids, kā arī tas, ka citi ģimenes locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek izskatīts 30 darbadienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

Labvēlīga lēmuma gadījumā atbalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā maksājumu kontā.

Ģimenēm, kas apkurē izmanto gāzi vai centralizēto apkuri, valsts atbalsts tiek piemērots automātiski saņemtajos rēķinos un nekur nav jāpiesakās. Plašāka informācija par atbalsta piešķiršanas kārtību pieejama portālā www.riga.lv vai zvanot uz Rīgas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni  80000800.

Lasiet arī: Pērn par 42 procentiem palielinājās mūsu agrārā eksporta vērtība

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas