SAB saņēmis pirmos pieprasījumus par valsts noslēpuma pielaides izsniegšanu deputātiem

Satversmes aizsardzības birojs (SAB) patlaban ir saņēmis pieprasījumu par valsts noslēpuma pielaides izsniegšanu Saeimas Prezidija amatpersonām un četriem Saeimas komisiju deputātiem, informēja SAB.

Vienlaikus birojs norādīja, ka pieprasījumi par speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam izsniegšanu no Saeimas turpina ienākt.

Lai varētu sākt nepieciešamās pārbaudes un atļauju piešķiršanas process ritētu iespējami raiti, SAB ir sazinājies ar Saeimas administrāciju un lūdzis iespējami drīz iesniegt dokumentus par visiem deputātiem, kuriem nepieciešamas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.

Atsaucoties uz publiskajā telpā nekorekti izskanējušo informāciju par Saeimas komisijām, kurās darbojoties amatpersonām nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, SAB atkārtoti norādījis, ka

atbilstoši Saeimas izstrādātajam amatu sarakstam, lai pilnvērtīgi varētu veikt savus amata pienākumus, atļauja ir vajadzīga deputātiem, kas darbojas Saeimas komisijās, kur var būt jāskata ar valsts noslēpumu saistīti jautājumi.

Tās ir Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Eiropas lietu komisija, Juridiskā komisija, Nacionālās drošības komisija, Ārlietu komisija, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, Publisko izdevumu un revīzijas komisija, kā arī Parlamentārās izmeklēšanas komisija.

Lai sāktu pārbaužu procesu atļauju izsniegšanai, SAB jāsaņem pieprasījums no Saeimas par to, kuriem deputātiem speciālā atļauja būs nepieciešama.

Pēc tam notiek personu izvērtēšana atbilstoši likuma prasībām. Vērtēšanas kritēriji ir ietverti likumā Par valsts noslēpumu.

Personas pārbaudes termiņš ir trīs mēneši.

Ja objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu termiņu nav iespējams ievērot, to iespējams pagarināt vēl līdz trim mēnešiem, par to paziņojot personai.

Kārtību, kādā iesniedzami dokumenti, lai sāktu vērtēšanas procesu speciālās atļaujas saņemšanai, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Lai saņemtu speciālo atļauju, personai institūcijā, kurā veiks darbu ar valsts noslēpumu jāaizpilda aptaujas lapa un jāiesniedz parakstīts saistību raksts. Ar parakstu aptaujas lapā jāapliecina, ka iepazinusies ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbu ar valsts noslēpumu, ir brīdināta par aptaujas lapā norādīto ziņu pārbaudi un ka sniegtā informācija ir patiesa.

Tāpat jāiesniedz divas fotogrāfijas, kā arī autobiogrāfija, ja persona uz pieeju valsts noslēpuma objektiem pretendē pirmo reizi.

Speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšana nedod tiesības iepazīties ar NATO vai Eiropas Savienības (ES) klasificēto informāciju. Ja personas amats ir iekļauts to amatu sarakstā, kurus pildot, saistībā ar veicamā darba raksturu, ir vajadzīga pieeja arī šādai informācijai, nepieciešams saņemt sertifikātu darbam ar NATO un/vai ES klasificēto informāciju.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, pārbaudes tiks veiktas īpaši rūpīgi.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas