Spēkā stājies sods par AKKA/LAA dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Tiek ziņots, ka Augstākā tiesa (AT) 29.septembrī noraidīja kasācijas sūdzību un atstāja negrozītu Konkurences padomes (KP) 2013.gada lēmumu, ka biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) ļaunprātīgi izmantoja savu monopolstāvokli.

Tā piemēroja mazajiem un vidējiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem par mūzikas atskaņošanu apmeklētājiem domātās telpās ievērojami augstāku tarifu, nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā, kā arī vairumā citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu.

AKKA/LAA apvieno muzikālo darbu autorus un pārvalda to mantiskās autortiesības, par maksu izsniedzot licences skaņdarbu atskaņošanai publiskās vietās – veikalos un klientu apkalpošanas zālēs.

KP informē, ka tā, ņemot vērā AKKA/LAA 2011.gadā noteiktos tarifus, pētīja, kādi tarifi tiek piemēroti tirdzniecības telpām citās ES dalībvalstīs. Īpaša uzmanība tika veltīta tarifiem Lietuvā un Igaunijā, ņemot vērā, ka Baltijas valstis ir salīdzināmas pēc objektīviem, piemērotiem un pārbaudāmiem kritērijiem. KP konstatēja, ka Latvijā tarifi, salīdzinot ar citu ES valstu, it īpaši Lietuvas un Igaunijas, tarifiem, ir vieni no augstākajiem, jo sevišķi, sākot no maksājumiem par telpām no 85,5 kvadrātmetriem (m2) līdz aptuveni 140 m2.

Latvijā maksājamie tarifi

par 50–100% pārsniedza ES tarifu vidējo līmeni.

Lēmumā KP secināja, ka AKKA/LAA noteiktie tarifi publiskajam izpildījumam veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās bija ievērojami augstāki par Igaunijā un Lietuvā noteiktajiem tarifiem un uzskatāmi par nepamatotiem.

Par AKKA/LAA dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, piemērojot netaisnīgas pārdošanas cenas, tika

piemērots naudas sods 45 645 latu (64 948 eiro) apmērā.

AKKA/LAA pārsūdzēja KP lēmumu gan Administratīvajā apgabaltiesā, gan AT. Savukārt 2017.gadā Eiropas Savienības Tiesa (EST) pēc būtības atzina par pamatotu KP piemēroto metodi netaisnīgu cenu novērtēšanā 2013.gada lēmumā, ar kuru konstatēts pārkāpums un uzlikts naudas sods AKKA/LAA par pārmērīgu tarifu piemērošanu. Šis spriedums sniedza skaidrus norādījumus par turpmāko praksi pārmērīgu cenu analīzē.

Pēc EST sprieduma lieta nonāca atkārtotā izskatīšanā Administratīvajā apgabaltiesā un AT. Šī gada 29.septembrī AT, noraidot kasācijas sūdzību, ir atstājusi negrozītu pēdējo Administratīvās apgabaltiesas 2019.gada spriedumu, kurā KP lēmumā minētie argumenti novērtēti kā pamatoti, un tādējādi KP lēmums stājies spēkā.

KP Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītājs Andris Eglons norāda, ka, lai gan kopš KP lēmuma pieņemšanas ir pagājuši desmit gadi, ir būtiski, ka

beidzot KP lēmums – un tajā izmantotais pierādīšanas standarts – atzīts par tiesisku.

Tāpat tiesvedības procesā ir izkristalizējušās vērtīgas atziņas gan nacionālajā, gan Eiropas tiesību judikatūrā par dažādu ES dalībvalstu rādītāju objektīvu salīdzināšanu un izmantošanu konkurences tiesību pārkāpumu novērtēšanā.

Kā atzīmē KP, šajā procesā ir uzsvērta pārmērīgu cenu pierādīšanas sarežģītība, vienlaikus dodot skaidrus instrumentus gan tirgum, gan iestādei, kā konstatēt, vai cenas ir pārmērīgas. Piemēram, par pamatotu tiek uzskatīta tarifu salīdzināšana ar citām ES dalībvalstīm, it īpaši kaimiņvalstīm. Tādējādi gan Administratīvās apgabaltiesas, gan AT, gan EST atziņas, kas saskan un apstiprina KP lēmumā izdarītos apsvērumus, ir būtisks apliecinājums iestādes darba kvalitātei, uzskata KP.

AKKA/LAA savā mājalapā publicētā paziņojumā norāda, ka “Apstrīdētie tarifi netiek piemēroti kopš 2014. gada, to vietā ir spēkā jauni, kuros ņemtas vērā KP 2013. gada lēmuma atziņas. AKKA/LAA pastāvīgi seko līdzi Latvijas un ES judikatūrai un ievēro tajā paustās atziņas.” Tajā ir piezīmēts, ka strīdīgi bija tikai daļa tarifu – maksājumi par telpām ar platību no 85,5 līdz 140 m2. Tāpat minēts, ka par šādu izmantojumu iekasētā atlīdzība lēšama ap 5,5-6% no kopējās atlīdzības, ko biedrība iekasē autoriem.

Lasiet arī: Īlonu Masku apsūdz mēģinājumā izvairīties no ES autortiesību noteikumiem

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas