SPRK būs jāatlīdzina zaudējumi Dobeles HES dubultā tarifa lietā

Augstākā tiesa (AT) atstājusi negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) uzlikts pienākums atlīdzināt SIA Dobeles HES zaudējumus saistībā ar saražotās elektroenerģijas pārdošanu par dubulto tarifu.

Pašlaik tiesā izskatīšanā ir 44 citas līdzīgas lietas, aģentūru LETA informēja AT.

Dobeles HES vērsās tiesā ar pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu, jo regulators laikposmā no 2006.gada 1.marta līdz 2010.gada 1.aprīlim nebija noteicis tarifu tiem elektroenerģijas ražotājiem, kas elektrību ražoja mazajās hidroelektrostacijās. Uzņēmums lūdza atlīdzināt summu, ko būtu saņēmis, bet nesaņēma, pārdodot saražotās elektroenerģijas pārpalikumu publiskajam tirgotājam par cenu, kas atbilstu divkāršam elektrības realizācijas vidējam tarifam.

AT šajā lietā bija vērsusies Eiropas Savienības Tiesā (EST) par Eiropas Savienības (ES) tiesību normu interpretāciju. Izvērtējot EST secinājumus, AT nolēma atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru regulatoram uzlikts pienākums atlīdzināt Dobeles HES zaudējumus ar priekšnoteikumu, ka ir saņemts attiecīgs Eiropas Komisijas (EK) lēmums.

Lasiet arī: No Latvenergo peļņas kompensēs pārmērīgas energoresursu cenas

Lieta izskatīta departamenta kopsēdē, lai efektīvāk īstenotu AT kā kasācijas instances tiesas uzdevumu sekmēt vienveidīgu tiesību normu interpretāciju un piemērošanu un tādējādi mazinātu iespējamību, ka vēlāk būs nepieciešams atkāpties no iepriekš spriestā.

AT piekrita apgabaltiesas secinājumam, ka uzņēmuma prasītais labums skar valsts atbalsta jautājumu līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107.panta 1.punkta izpratnē. AT piekrita arī tiesas vērtējumam, ka ES tiesību izpratnē ir tāds labums – valsts atbalsts, par kuru valstij ir pienākums paziņot EK, lai tā atbilstoši savai kompetencei novērtētu tā saderību ar iekšējo tirgu. 

Rezultātā AT atzina, ka tiesa spriedumā ir pamatoti noteikusi gan pienākumu regulatoram no sava budžeta atlīdzināt pieteicējam zaudējumus konkrētā apmērā, gan arī pienākumu atbildīgajai iestādei par to iepriekš paziņot EK.

Tādējādi AT atzina, ka tiesa ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu no ES tiesībām izrietošo pienākumu izpildi, atturoties veikt tādas darbības, kas var apdraudēt LESD mērķu sasniegšanu – nelikumīga valsts atbalsta izmaksu.

Dobeles HES pieder Normundam Aizkalnam, liecina Firmas.lv dati. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 68 821 eiro un tas strādāja ar 8206 eiro zaudējumiem.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas